is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET MENGELWERK.

Korte Befchrijving van Petersburg, en in het bijzonder met opzigt tot den Koophandel. Bladz. 563 Brusfel, en deszdfs Inwoners, in 1817. [Eene

Schets, door Mr. q. de flines.] 656, 706, 733 Iets over de Chinezen. . • • 39

de Japanezen. . . . 91

. . de Zeeuwfche Boeren. . • *3<S

OUDE EN HEDENOAAGSCHE GESCHIEDENISSEN, EN HISTORISCHE ANEKDOTEN , ENZ.

Godsdienftige Verlicliting der Negentiende^ eeuw. 410 Het Innemen van Konflantinopel door de Turken. 609 Iets over den Landbouw bij de oudfte volken van Italië. (Ontleend uit Tableau de T'Italië, avant la domination des Romains, par m. joseph micali; trad. ,de Vltaliën, in A'nnales des Voyages, de la Géographie et de PHistoire, publiécs par

m. malte-brun, T. XIII. P. 1$6.) 293

Verfchil van fmaak in Kunst in het Zuiden en in

het Noorden. . . - 44 De Verjaardag. (Een Fragment uit het Dagboek

van hermina.) . • • • 37° Voorbeeld van verandering van S:ijl en Spreekwijs

naar tijdsomftandigheid. . A • • 332

Gefchiedenis van Pater nicolaas. Naar het Engelsch. 297

Iets wegens buonaparte. . . • 139

Karaktertrekken van lodewijk den XIV. . 17a Merkwaardigheden uit het Leven van lodewijk

den zeventienden van Frankrijk. . 245

jung stillings Uiteinde. . . • 74°"

molière Regrer. . . . 281

pelisson tot Model voor den Duivel gekozen. 283

Getrouwheid en Kloekmoedigheid. . . 42

Krachtige Aanfpraak. . . • • 43

De Gast in'zijn eigen huis. . . . 9a

Bekentenis van eenen pas Gehuwden. . . 137

De geremplaceerde Gevangene. . . 140

Gemakkelijk Wishtfpelen. . . • 14°

Eene korte, doch ware Gefchiedenis. . *81

De rust des Goddeloozen. • • • l%4

Het eerfte Draaiorgel. . . . 41

De Harp. . . . . • »75

meng. 1817. no. 16. Bbb He: