Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 170 —

No 4. Beer: Een prachtschets van een vreeselijk onweer, dat twee Maastrichtsche bierdrinkers in een boschje overvallen had. üit wordt den schrijver geschilderd door Berkelmans, die intusschen een negental glazen Beiersch verorbert en zijn toehoorder voor de rekening laat zitten.

No. 5. Bedeleer: Lewie vertelt aan zijn vriend, waarom „Nonk Zjeraar" geen cent meer aan een bedelaar gaf, ofschoon hij de weldadigheid in persoon was. De bedelaar wordt ons in zijn erbarmelijke plunje en geslepen „gewikstheid" prachtig geteekend.

Wij wenschen den Heer E. Franquinet met dit werkje een groot succes toe. Gaarne zouden wij het in handen zien van alle Maastrichtenaars en van zeer vele Limburgers ter ontspanning na ernstigen arbeid.

J. N. SNACKERS.

Sluiten