is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 33, 1927 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud van den XXXIIIsten Jaargang.

Eerste en Tweede Aflevering.

Dr. Cuypers-Nummer*): Blz. 1—112

*) Bijdragen van : Z. e. Mr. Waszink, René Klinkenbergh, Josepb Th. J. Cuypers, P. Martin Stoks, C.s.s.R., P. Albers S. J, Dr. j. ■ F. M. Sterck, Elisabeth Alberdingk Thijm, Dr. van Gils, a. F. van Beurden, Prof. H. Evers, Jan Stuyt, A.Hermans, Mr. de Nereé tot Babberich, K. J. L. Alberdingk Thijm, B. H. Molkenboer O.P., Marie Therèse de Lom de Berg, Prof. J. e. Klinkhamer, J. Huysmans en J. N. Snackers.

Derde en Vierde Aflevering.

Limburgsche Schetsen, door A. F. van beurden Blz. 115

Panorama (Meerschens Dialect) door A. Wehrens „ 156

In de Schmis „ „ door A. wehrens „ 158

Pekskes-aovend (Roermondsch) door peerke . „159-

Excursie naar Xanten, door J. N. snackers . „ 161 Boekbeoordeling: Geschiedenis van het Bisdom

Roermond, door dr. v. GlLS . . „ 166

E. Franquinet: „Maskeraad", door J. N. snackers „ 16a

Mededeelingen 171