is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 34, 1928, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Folio Bladz. Folio Bladz,

82vo weerde (die w.) witten witden)

de Weert Bijl. I A (albus) munt

49 weeringe 8vQ WQent

weete den w. doen) woerden

11 we.rden ]3 wu,den

25 weird|g 90 wyer (h

weronge Bjj, , B w£ytmaete 35 wegen (v. synre w.)

App. 135 werckmeystere Y. wert (saicke)

wes (weshalve) 70 yerst-aen - yder

61 wethwe v'e

87 wetlick (ch) z 68 weygerich

(sich w. maken) Zaicke (s)

wie - wye 'f zant (sant)

wirckonge zeelen

wirden zelen

71 wive 9vo zeligen (seliger)

wyve 9ro-llvo zeelmisse (sielmissen)

wyff 15ro zenckyen io

wijders 15ro zusatt

21ro williche llvo zuyckden

Bf. B. I. Het beneficium B. M. V. waarvan sprake is op blz. 128 (zie Bijl. II A) — oorspronkelijk door Petrus Pollius in de H. Geestkerk gesticht, — is later overgebracht op de parochiekerk van S. Christoffel, toen deze tot Kathedrale Kerk verheven was, In verband hiermee, onderscheide men wel dit beneficium en eene Confraternitas B. M. V., die ook bestond in de H. Geestkerk, — de vroegere kapittelkerk en kathedraal,— van de Broederschap die ons thans bezig houdt. Overigens hadden ook de Munsterkerk en later eveneens de kerk der Jesuiëten en der Minderbroeders hunne Mariaansche broederschappen ; de laatste eene „fraternitas compassionis of Septem Oolorum B. M. Virginis.

2. Wat op blz. 134 (13 Juli 1616) gezegd wordt over de Schepenbank en de broedermeesters, heeft waarschijnlijk betrekking op Neer zelf, waar zulk een O. L. Vr. gilde was.

Supplement. bl. 134.

Ao. 1613. Den 21e Sept. hebbe ick die teeckenen van Onser lieve Vrouwen broderschafft omgedragen 1) (de bode nl. droeg die teekenen rond, om de leden ter vergadering te noodigen) Ao. 1613.

i) Memoriën de Ao. 1613. — Gem. Archief Roermond, omslag 3, No. 2,

162