Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS DOOR IERLAND. $1$

blijkbaar zal worden, onzen Lezeren voorts tot deze belangrijke, aangename en onderhoudende Reisbefchrijving zelve verwijzende.

Deze Reis dan is in de twee en twintig navolgende Afdeelingen, met derzelver bijzonderheden, gefplitst: I. Twee' Engelfehen in Indi'è. — Een zonderling karakter. — Ontevredenheid. — De vallei van Llangolleiu — Trotschheid op geboorte. — Het blinde Befje. De Duivelsvallei. — Het graf van Gelert, — Secte van danfers. — Het eiland Anglefey. — Vriendelijkheid ecner Dichteres. II, De baai van Dublin* —? Gefchiedenis van SteUa, de minnares van Doctor Swift. — Ierscii Vis-'dk vis. — Oude g.fchiedenis van Ierland. — De fontein van Marionnetfquare. ■— Zonderlinge rijtuigen. — Bedelaars van Dublin. — Kleeding van het voik. III. Befchrijving van Dublin. — Deszelfs achtervolgelijke verfraaijingen. — Toeftand der lierken. —- Ellendige ftaat der Geestelijkheid. — Openlijke gebouwen. — De wijk: der armen. — Menfchenliefde van Doctor Whitelaw. •—. Armzalige toeftand van de Munt. IV. Het huis van het laatfte Parlement van Ierland. — Hoogerhuis. — Lager, huis. — Lagerhuis van Engeland. — Brievenposr. Geestig gezegde van den Redenaar Curran. — Paketbooten. — Openlijke rijtuigen. — Collegie der Drieëenigheid. — De Bibliotheek en derzelver fieraden, V. Maatfchappij van Kunften te Dublin. — Ceres en Triptolemus. — Teekenfchool. — De fchulp van Venus. — De voeten der vrouwen. — De Redenaar van het Parlement en de flesch bier. — Kerk zonder klokkentoren. — De Koninklijke Wisfelbank. — Gebreken in het plan van dezelve. — Hoofdkerk van St. Patricius. — Graf van Swift, — Zijn graffchrift door hem zeiven opgefteld. VI. Black-Koek. — Heuvel van Howth. — Anekdote van eene keukenmeid. — Obelisk, opgerigt door Lord Carysfort. — Bevallige verliering van eenen tuin en hms. — Wijze van regtspleging, ten aanzien van misdadigers. — Het kasteel. — Zinnebeeldige fchilderijen. — Standbeeld der regtvaardigheid. — Trek van voorzigtigheid eens Onderkomngs. VII. De weg om de ftad. — De bruggen over de rivier Liffy. — Het groene plein. — Hospitalen. — School voor den Zeedienst. — Ierfche dubbelzinnigheid. — De Dargle. — Woning van Grattan. —- De fprong der gelieven. —- Baronnij van Erris. — Mejufvrouw Tighe, haar landgoed, hare

ta«

Sluiten