Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4C8 b. h. lul0fs, bloed verkoeling, Enz.

Bloedverkoeling, _ 0f Distelkransje voor dm Beoordeelaar mijner Inwijdings - Redevoering in de Vader^ndjche Letteroefeningen van Sprokkelmaand 1817,

kens 1V; LL«;°F;S- '*% Groni^ %'J- Oom! ,T/: 8l7'o 30 Bladz- In Sr. Octavo. De prüs

Eene hand vol Hulstbladeren; of Steekpalmloof ■ vlechtje, als bijvoegfel tot mijn Distelkransje , door Mr! ' £f,ï"£T\> Te *>i}\ J- Oomkens, 1817.

t%j^tfTr-T"i 50 Bladz' Ingr- Oaavo'

ponder ons met den penneftrijd in te laten, waarin fJ de jeugdige Hoogleeraar met onze ambtgenoten de Letteroefenaars, wegens de beoordeeling zimer/«'. vijdtngsredevoering, geraakt is, moeten wij aan deze

ÏÏLSfr'l? fT0Chten Van Lettlïunde \t k ouvvd, denzelfden lof geven, dien wij voorbeen (*) aan des mans Inwndings-redevoering toekenden, als leverende zoo vele blijken op van weWchap in oude en moderne talen, van oordeel en fmaak in andere? daar"

SLoT mef'XkUMdiglleden' dat CronJn%Z BÏo. V,v„c£ f Uu 11eer LUL0FS a,s Hoogleeraar in de oevvuste vakken herhaald geluk wenfchen! Men vergunne ons, hierover niets meer te zeggen!

O Zie Le»erk. Mag.', enz. N». III. dezes jaars.

GeTehRolZn jan^vrtedtERIK HELME^s, Tweede Druk. Dell'^7^ V'^?™1'^id. Twee D ei n. Het Eerfle Deel ^33, het Tweede Deel *i8 &adz, In gr. Octavo. De prijs isf7-4 - :

Sluiten