is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOORDEELDE BOEKEN.

hoonaard , (w. van den) Kaart van het Koning.

'rijk der Nederlanden; . . Bladz. 74a hufeland, (c. w.) Belangrijke Waarnemingen omtrent het Slaapwandelen, of het Droomleven, zonder den invloed van het Magnetismus. 498 hugenholtz, (h, de haan) P/alm XLII, met , eene Leerrede over Gal. VI: 14. .' . 533 Iets voor Christenen. . . . . 57 —— aangaande de Recenfie van het Verflag van den Heere j. hora siccama, van Slochteren, over de | Nieuwe Landbouwkundige Kunstbewerking, genaamd het roppen. . . , 286

jakob (De kleine) in zijne Studeerkamer. Met Platen. 426 jezus Leer, of die niet fchold toen hij gefcholden werd. . . . . . 207

jung, fj. h.) genaamd stilling, Brieven over

het Katholicismus en Proteftantismus. . 443 kappelhoff, (a.) Miscellany, &c. . 236

— , Thee Bee-hive, or Chrestomatic

English reader, b&ing a Selection of Pieces in Profs and Poeiry. . . . 743

kemper, (j. m.) Redevoering bij de Inhuldiging . der herftelde Leydfche Univerfiteit. . 265 klyn , (h. h.) Gedichten. Eerfte Deel. . 645 köchler, (j. b.) Voornaamfte Grondregels der

Engelfche Taal. , . . . ^8 koning, (b.) Noodig berigt voor den Nederlander, wegens eene nieuwe verbeterde wijze van Kunstverlichting. . . . . . 84

konijnenburg, (j.) Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandfche Unie, van den jare MDCCCXHI. Met Platen en Portretten. 707

kops , (j.) Verhandeling 6(5

Inwijdings - Redevoering over het aanbelang van het Akademisch Onderwijs in de Nederlandfche Land-huishoudkunde. . . 210 kotzebue, (a. von) Brieven gefchreven van het

Eiland St. Helena. Naar het Hoogduitsch. 566 kremer, (h.) Prijsverhandeling, enz. . 423 krieger, (w. l.) Kerkelijke Rede bij den Heiligen Doop, enz. .... 402 Kup, (h.) De Overwinning bij de Belle Jlliance, of Nederland gered; op den 18 Junij 1815. Gefchiedkundig Vaderlandsch Tafereel. . 333

la-