Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nikolaas pedrosa. 91

ii j-j ontvlu^t' was. Zoodra deze eisch aan fitie \lM^rg^m^^ eischtehij, zonder onzen braven «apnem f Gdde antwóorden, pen en inkt, een enkel woord daarop te an ( &i beyeU

en fchreef aan zijnen e er Ken ^ fp0edigfte naar

Hiermede zond hu den flhfj zich tot deri het fregat terug. Vervolgens.wen j ^ bode en zeide hem op eenen befl.sUnü n » ^

„ Spanjaard is thans n mnni do* PS , alvorens gij. h^- ^,n binken of in de lucht doen li moet gij m^^fantóóJd af, maar.ging „ fprmgen. Hij ^chtte geu alwaar „ pE.

regelregt naar den Engeli^en g betreffende, prosa's bengten, den pefiden » «. ^ ^ ^

Snde haven aldaar befchernnn g mog zoeken. ^Del p tem verhaalde den gezant " keurden

?3t hll!lPE;Su" n0Don iï^! m ft» gehet raadzaam, brieven ™' zenden, en hun aiuv

vrijplaats te ^wg^ fe d onverwijld aan boord van i ?ef-et£ teruï alwaar hij Don manuel de berigten lie^^Jne dk hl bij den Britfchen gezant vernomen mededeelde Je uj J ^ ^ de bekom

had. ,, WaW' op ;k het minüe gevat was,

meï,de SfS met'een■ vSkomene overtuiging, dat er „ Ik gel00tdre:fo" 'ffche koningrijk geen vrieiidfchap„ in het ganfche Spaanlen_e koning j 6 ^ ^

„ pelijker hart voor nuklop«, dan rf ..

„ groot -inqmeteor, van n* teederheid be-

ËHf ^beeftta^ hnd in d" niijne gelegd; zijM HiPPei hebbe den huwelijkszegen over ons uitge-

?peroSn Door * -0«em^^e?S"JgE als prefident m W?Jjg^-£% zal hem

-akt hebben. ^ ^ - ^eTen 'maar „ ook over zijne bcweeggionden n

Sluiten