is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de koe • boom en de planten - melk. I05

zii met eene zekere hoeveelheid koolzure foda gemengd. De buitengewone boom, van welken hier gefproken wordt, fchijnt bijzonder eigen te zijn aan het kustgebergte der Cordilleren {Cordillere du Uttoral) inzonderheid van Barbula tot aan het meer van Maracaybo.. Htj komt ook enkel voor in de nabijheid van het dorp San Mam, en volgens opgave van den heer bredmeijer, door wiens reizen de ftookkasfen van Weenen en Schonbrun zulke rijke aanwinst hebben vetkregen, groeit hij insgelijks in het dal van Caucagua, drie dagreizen van Caracas. Deze natuuronderzoeker getuigt met ons den aangenamen fmaak en fpecerijachtigen reuk van den Palo de vaca. In Caucagua noemen de inwoners den boom, die deze voedzame lap oplevert, melkboom, m* lol de leche.

iéts over de bergwerken of mijnen.

De oorfprong der mijnen of bergwerken is onbekend ; doch zoo veel is zeker, dat de Aziatifche de oud-

,-nn Ook kan men vericneiaene wegen nueuicu,

langs" welke de menfchen tot het aanleggen van dezelve

konden geleid worden. YVaaricnnmnic vonueu zy ...itn'tnpi-flüi hlnnt 00 den grond liggen, hetwelk hun.,

zoodra zij het nut van hetzelve flechts eenigermate hadden leeren kennen, aanleiding kon geven, om het nu/eenigzins dieper in de aarde te zoeken. Men kan zich de eerlte bergwerken toch wel niet veel beter dan als niet zeer diepe groeven voordellen. Ook kon de leefwijze der eerfte menfchen tot ontdekking der metalen aanleiding geven. Gelijk bekend is, hielden dc eerfte menfchen zich, alvorens zij hutten leerden bouwen, en ook nog naderhand, in holen op; deze moesten zij, naarmate hun gezin zich vermeerderde, ruimer maken, en konden dus, bij dezen arbeid, ligt metalen aantreffen. Dat deze vroegtijdig ontdekt moeten zu.tr, blijkt daaruit, dat tubal-kaïn , een meester 111 allerlei erts- en ijzerwerk genoemd wordt («). Wanneer

ech-

(a) Gen. IV: 22. _ v G 5