is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EENEN IN ENGELAND WOONACHTIGEN REINIGER. 309

Meer verwonderde ik mij echter nog over eene, welke op deze wijze door eene geit getrokken werd.

Scheveningen ligt drie Engelfche mijlen van den Haag, en is als in eenen halven cirkel ingefloten, ge. Vormd door de zandheuvels, welke hier in plaats der duinen ten bolwerk tegen de zee verftrekken, het vlek is, gelijk alles wat ik tot hiertoe gezien heb, zindelijk en netjes.

Wij moeten er nog eens naartoe, om den tijd te treffen dat de fchepen van de vischvangst terugkomen, hetwelk een zeer belangrijk gezigt moet opleveren. Men verkoopt daar eene menigte fchelpen en ander fpeelgoed, zoodat men er dikwijls, vooral met kinderen, heen gaat, en uit mode koopt. Ook vervoert men hiervandaan altijd en onophoudelijk geheele ladingen kleine fchelpen, die op de wegen geworpen worden, omdat er in Holland mangel aan keifteenen is.

Den 3 Jan. r^r.

Gisteren fpijsden wij vóór dè zevende of achtfte maal bij lord auckland, in een gezelfchap van bijna dertig Perfonen. 's Avonds waren wij op een concert en fouPé ten hove genoodigd. Het gezelfchap beftond uit omtrent vijftig perfonen, de erfftadhouderesfe deed nogmaals hare ronde door verfcheidene kamers, de men. fchen een woord toefprekende of zich. tegen hen' buigende. ■ ...

Het concert was flechts middelmatig. Ik vond hier een' zanger van den koning van Sardinièn, muschietti, weder, met wien ik eens in Bazel eene week 3ang iH eene woning doorgebragt heb. Zijne Item was geheel veranderd, en acht of negen jaren hadden hem, V.het gewone lot der zangers) oud gemaakt.

Tegen elf ure ging men-aan tafel, eerst de vorftelijke familie, roen lord aitcicland en vervolgens eênige andere perfonen, welke men met onderfcheiditrg behandelde het overige gezelfchap ging door elkander en P'aatfte zich naar verkiezing. Daar ik flechts naar eene Je«ige plaats zocht, vond ik er eene, midden voor de tarel, die zeer breed was, en bemerkte niet eerder, voor ik er piaats genomen had, dat het juist tegen tch* \j ftadbouder en zijne gemalin was, waar tussen lady auckland zat. De erfprins had zijne plaats v 3 aan