is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45<5 ZINRIJKE GEDACHTEN.

ZINRIJKE GEDACHTEN.

Het leven is een droom, een blindwerk van eenep donkeren nacht. Gelukkig hij, die vergenoegd u'1 zijnen droom ontwaakt.

Vermoei u zeiven en anderen niet met geftadige klagten. De wijze ze'gt: Vriend.' er zijn klippen; fprinj over dezelve heen, maar ftoot u niet.

Geef veel toe aan de armoede; zij is dikwijls demo»* der der wanhoop.

Billijkheid is gewigtiger dan alle landswetten. Zij is de wet van het geheele menfchelijke gedacht.

Afwezigheid vermindert de zwakke, en vermeerdert ware en fterke liefde, even gelijk de wind een licht uitwaait, en den zwaren brand verfpreidt.

Aan gene zijde van het graf verwacht men de ver* vulling van hier verijdelde hoop.

Een rampfpoedige fpreekt liever van zijn ongeluk, wanneer hij onfchuldig lijdt, dan wanneer hij zelf er de oorzaak van is. In het eerfte geval geeft zulks troost; doch in het tweede veroorzaakt het fmart.

Et