is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET MENGELWERK.

Over eenige min algemeen bekende verdienden onzer Landgenooten in de zoogenaamde Heilige Wetenfchappen of Sciences Exactes. Bladz. 594 , 634 Boomwol en Boomwollenpapier . . 64a

Lts Historisch over de beweging der ligchamen 704 — over het Altaar-ftuk van Dantzig. (Uit het 1 Hoogduitsch van helmina von chezy, geb,

fr bun klencke. . • • • ?9*t

De eerfte Overzetter van homerus. . 329

Levensberigten van den Franfchen Dichter joseph alphonse esmenakd. (Uit de Biographie Univerfelle, ancienne et moderne, overgenomen. 563

Wetenswaardigheden betreffende den beroemden Latljnfchen Dichter johannes b .ptista santohus. ' (Uit de Anecdotes Litterair es', vertaald, medegedeeld door g. outhoijs, Predikant te Minnertsga.) 729

Afwering van een misverftand, met betrekking tot den overledenen reil. • . • 537

DICHTSTUKKEN.

Aan mijne Reisgenooten, op Nieuwjaarsdag 1819. 44 Opwekking tot gelatenheid in de voorvallen dezes

levens. . 96

God is liefde; of de lofzang der Natuur. . 141 Gelijk. . ... „192

Ons Doel 239

Pinkfterlied in Mei 1S19. . . • 284 Moedertrots. . . • • 335

al ine en celeste; of het verband van deugd en

geluk. . • • • SSl

Lükzang van paulus emilius, bij het affterven van zijne zonen, ten tijde van zijne zegepraal. (Uit het Latijn vertaald.) . . . 43° Troost in lijden. . . . . 478

Aan elize, op den eerften verjaardag van haar

Zoontje 526

Het Lied der Trouwe 57°

God is Liefde. . . . . 62a

Herfstlied, bij het eindigen van de maand September 1819. .... 668 Aan God • . . * 7*2

engel de merle. . . • 7l6

Bij het einde van het Taar 1819. . . 745 Bbb 2 Zi>