is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er is eene maat in alle zaken. ie* s goeds v.buonap.95

kraanvogels, aeo geiten, 2000 kuikens, 4000 duiven, 4000 konijnen, aoo roerdompen, 4000 eendvogels, 400 reigers, 200 fazanten, 5=0 patrijzen, 4000 fnippen, 400 pluvieren, 100 wulpen, 100 kwartels, 4000 dasfen 155 warme venezoen pastijen, 4000 koude pastijen, 1000 tchotels met fruit-jeleijen, 2000 warme vladen, 4000 kiude viaden, .00 taarten, 300 fnoeken, 303 terrines, 8 zeekalven en 4 bruinvisfehen.

er is eene maat in alle zaken.

Est modus in rebus funt certi denique fines.

horatius.

Een Engelsch lord, die zeer gemeenzaam met den prins-regent van Grootbrittannië verkeerde, wedde dat hij denzelven zeggen zoude: „ wallis, bel eens " Hij hield zijn woord en won de weddenlchap, door dit aan den prins te zeggen. De prins deed het; doch toen de kamerdienaar in het vertrek kwam, zeide de prins: Laat het rijtuig van lord N... voorko„ men; hij verlaat het hof."

iets goeds van buonaparte! !!

Virtus in hoste laudanda.

moen eeni-e jonge lieden, uitmakende de nationale T garde "èanaardt welke bij de invaüe van buonapart? cfeVgraif v n Arlois verlaten ^fn aan den eerften hunnen, dienst kwamen fPb^J^ktm^ Uw gedrag omtrent den graaf van Artots itteiu nuj ,; uw RQW WHanifT V,il met mi) handelen zoudt, ten waarborg , hoedanig giju m<=L •> „ A

indien ik mij weder « f^^f^TL „SoUwen het kruis van het Jg'$!len burger, .welke den graaf van Artots niet nau

verlaten.

Cinq mots de Vhistoire de Frame, Parts ™l<>-^