is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN geleerdh. EN letterKê in orootbrittanje. ïl|

Van cle volgende meestal Botanifche reis naar Tsland , dat thans de algemeene opmerkzaamheid aan? trekt,- verfcheen er onlangs, onder den vorigen titel v, n • A Journal of a 'J our in lceland in the fimmer of i'-'oj. By vvilliam jackson hüncker, E/qq. eene fiscon : edition, with additions, embellished ivii/t Niné Rlata and Maps, 2 voU. 8. Price 1 L. 6 fk. Voorts fcegHit men A Foyage to Cadiz and Gibraltar, tip the Mediterranèau^ to Malta and Sicily, in 1810 and ïb£i, including a defcriptivè Tour of' Sicily and thé Lipari Islands . and an excufion in Portugal, By Licut. General g. coxburn, 2 vol. S. voor a L. 12 fh., of op roijaai papier, en met proefdr.ik.ken van de Pieren, voor 3 L. 15 fk, te vérkoopen. Dit onlangs gedrukte', en zeer fraai uitgevoerde, Werk bevat, buiten verfcheidene Kaarten, 'een aantal gekleurde Platen , zijnde gezigten van Kaap Sint Fincent, Ceuta, de Scylla, Mesfina, Monte-, Pellegrino, Cnlanca, Lipari, het fort Gonzaga, Scaïetta, St. Alesfio ,"■ 'Rometta, 1'aerminum, Gergcnti. Castiglisne, Tindari., het St, Martii.sk/oostsr, oen berg Et na, en Stromboïi,

Daar men in Engeland de Cortes nog niet vergeten kan, en er Spanje ais een' vulkaan befchouwt, welks brandftoffen, even als de parlements - hervormings - ontwerpen, van dag tot dag nader aan derzei ver uit barfting zijn , zoo doorfnuffelt men zelfs gretrglijk eenige wel reeds in 1784 door den Overfte kentfnge opgetelde s maar thans eerst gedrukte, narigten nopens dat land. Voordragt en ftijl zijn gansch verdienfteloos, en vaak beneden de kritiek; maar men ziet welhaast, dat het den fchrijver aan geene' kundigheden mangelt, en dat hij inzonderheid Spanje grondig kent. Wij kippen hier eenige aanmerkingen. van hem uit, die den lezer wel pisfehien niet onbelangrijk zullen ichijnen: ,, De Spanjaarden," zegt kentinge , „ itaan weinig op een goeden maaltijd; en hetgene andere Europeanen als tafelvreugde of genoegen najagen, is hun vrij onverfchillig. Er zetten zich, bij voorbeeld, twee officieren van rang aan eene tafel, waarop niets anders komt dan hun puchero, of een klein potje met gekookt vleesch, en garvanzos (erwten): en bij dit matige ge-, regt drinken zij Hechts een lepel vol wijn en een glas vol ijswater. Dan (trekken zij zich op de fofa uit, houden hunne Jïesta, Haan zeer vrolijk op, en laven H 2 ziels