is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sr-'rrfiTIEKE BIJZONDERHEDEN VAN HONGARIJE. 453

ook niet. Veldmuizen en fprinkhanen rigten in fommige ftreken dikwijls groote verwoestingen aan.

Zoolang jozef II nog vrede met de Turken bad, trok hij uit Hongarijè's mijnen, gedurende eenige jaren, 15 tot 1700 mark goud. De jaarlijkfche middelfom van het uitgegraven zilver bedroeg ruim 83,200 mark (*). Koper trekt men er wat meer dan 38,800 centenaars. Lood viel er gedurende eenige jaren van keizer jozef jaarlijks 12 of 13,000 centenaars uit de mijnen van Neder - Hongarije. Men weet niet naauwkeurig, hoeveel ijzer men gewoonlijk opdelft; maar des te zekerder kan men deszelfs jaarlijkfchen invoer vier of vijfmaal grooter ftellen, dan den uitvoer.

Ook het keukenzout moet er, hoewel Hongarije rijkelijk met hetzelve bedeeld is, ten deele ingevoerd worden. Even zoo is het met de minerale wateren gefield. Met foda of mineraal loogzout vindt men hier en daar ffreken van geheele en van halve dagreizen fchier gansch bedekt, en men ziedt met hetzelve eenige duizend centenaars zeep. "Natuurlijk glauberzout vindt men in een moeras bij O/en. Ruim is, Hongarije van falpeter voorzien, en ook aluin fchijnt er veel meer uit- dan ingevoerd ,te worden. Spies» glas leverde de omfireek van Rofenau 1950 centenaars, en de maandelijkfche opbrengst van kobalt bij Topjchau bedraagt 110 of 120 centenaars. Voorts graaft men er op verfcheidene plaatfen fteenkolen en turf. Men heeft er eenige edele fteenen, marmer in verfcheidene kleuren, zwavel, glasachtige lava, berggroen, enz.

Hongarijès geheele jaarlijkfche graanoogst, met uitfluiting van Zevenbergen, wordt door schwartner. gefield op 60 millioenen Weener of oude Presburger metzen (f), zeven en een half millioen fchieten daarvan , na al het binnenlandsch gebruik, overig, Van Turkfche wijt oogst men jaarlijks alleen in Sermie 750,000 metzen. In het bannaat wordt vrij wat rijst aeteeld.

(*) Zevenbergen levert daarenboven ook nog eenige duizend mark,

(f) Zulk eene metze is 3100 Pariisfche kubiekduim, van welke kubiekduimen 5338 een Dresdens, en 2741* een Berlijnsch fchepel maken.

Ff 3