is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Nederlanden" naar delagoabaai.

251

ontvangen. Voor hen betuig ik mijn innige en hartelijke dank. Het is mij een eer geweest uw burgers in massa te zien komen naar ons schip, dat ik de eer heb te commandeererj, maar bovenal dat de Generaal, die zooveel heeft doorgemaakt, ons schip van onder tot boven en van achter naar voren is komen bezichtigen.

Laat mij u dank zeggen voor de hartelijke ontvangst, die mij steeds gedurende mijn ganse leven in dankbare herinnering zal blijven. Wij weten dat het volk der Z. A. Republiek in hoofdzaak gesproten is uit het oude Holland, en wij hopen dat wij innig te zamen verbonden mogen zijn, om als volken van over de zee elkander steeds te helpen en elkander de vriendenhand te reiken (applaus).

Te ruim vier uur was deze feestmaaltijd afgeloopen, waaraan 400 gasten deelnamen. Omtrent de dien avond gehouden conversazione vinden wij gemeld :

de conversazione.

Gisterenavond was Pretoria opnieuw in groote getale bijeengekomen tot bijwoning der Conversazione in het Marktgebouw. Een stroom van bezoekers vulde onafgebroken de Markthal, waar de meeste dames in betooverende toiletten rondwandelden, terwijl de vele schitterende uniformen der buitenlandse bezoekers en onze eigen militairen niet te vergeten een aangenaam kontrast vormden met het sombere zwart der gekleede heeren. Een zee van licht, zooals men nooit te voren te Pretoria aanschouwd heeft, verlichtte de groote zaal tot in de donkerste hoeken.

Voor deze uitnemende verlichting komt de gebr. Delpos alle eer toe.

Het Philharmonies orkest onder leiding van den heer Myde voerde zijn programma op uitstekende wijze uit en niettegenstaande het eigenaardig geruis, dat steeds een gezellige kout vergezelt, kwamen de fijne nuanceeringen voor het luisterend oor zeer goed tot hun recht en vormden met het groote volume der tonen een prachtig ensemble. Als opluistering der conversazione was de kracht van de muziek juist in harmonie met het geheel.

Na afloop der Conversazione vond om half tien op het Marktplein een groot vuurwerk plaats.

Een onafzienbare menigte was voor die gelegenheid op het groote marktplein en aangrenzende straten bijeen, maar dank zij de flinke maatregelen der politie werd de orde geen oogenblik gestoord.

Het vuurwerk, dat vrij goed was en eenige fraaie stukken voorstelde, werd door de aanwezigen met daverende bijvalsbetuigingen begroet. Vooral het wapen der Republiek was zeer schoon, en voerde het enthusiasme der aanwezigen ten top. Na afloop van het vuurwerk wemelden Pretoria's straten