is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rookzwak kruit.

665

500 Gr. zwaarte, die door twee elastieken ringen worden vastgehouden, verder geen omwikkeling; ze worden in blikken kistjes geborgen, die 15 KG. kunnen bevatten. Twee zulke kistjes worden in pakpapier gewikkeld, met bindgaren vastgemaakt, en in een houten kist geborgen, die door een deksel met messingen houtschroeven wordt gesloten.

Balistiet wordt op dezelfde wijze verpakt, alleen worden de korrels of spaanders eerst in een linnen zak gedaan (voor 15 KG.) alvorens ze in de blikken bus te bergen.

Volgens de Italia Marinara, zouden de te Caserta en Capua in magazijnen en bomvrije bergplaatsen geborgen hoeveelheden balistiet zoo door de wisselende weersgesteldheid geleden hebben, dat de ballistische eigenschappen onvoldoende bleken ; zoo ook heeft dit kruit in de bergvestingen van de koude zoodanig geleden, dat het verder niet te gebruiken is; de Regeering heeft dan ook besloten proeven te nemen met in Zweden uitgevonden kruit (Appyriet of zoogenaamd Normaalkruit). In hoeverre dit bericht waarheid bevat is nog niet uit te maken.

In beproeving zijn ook nog gebracht het macaronikruit en ook schroefvormige banden; beide soorten hebben zeer goed voldaan.

III. Cordiet.

Volgens een voordracht van den Majoor Scott, directeur deikruitfabriek te Waltham-Abbey, bestaat cordiet in hoofdzaak uit gelijke gewichtsdeelen nytroglycerine en schietkatoen, dit laatste'wordt door toevoeging van 16 % azijnether opgelost. Bij de vervaardiging vermengt men of de ether eerst met de nitroglycerine en voegt dan eerst het schietkatoen er bij, of men gelatineert deze eerst met azijnether en voegt dan nitroglycerine er aan toe. Om de uitwerking van het cordiet te matigen voegt men aan het mengsel stoffen toe als graphiet, tannine, cellulose, olie, vet, koolwaterstof of oxalznre ammoniak.

Volgens nieuwere opgaven verkrijgt men 't cordiet uit 37 deelen schietkatoen, 58 deelen nitroglycerine en 5 deelen vaseline. Vaseline wordt alleen toegevoegd voor de scherpe patronen. Op iedere 100 deelen worden behalve het benoodigde voor de gelatineering nog 19.2—19.5 deelen azijnether toegevoegd. Men kneedt eerst het schietkatoen en de nitroglycerine voorzichtig met de handen, daarna wordt dit mengsel na toevoeging van de azijnether 3*/2 uur in do kneedmachine bewerkt, en herhaalt men dit nog eens na bijvoeging van de vaseline.

Nadat de massa overal een gelijksoortig taai geleiachtig geheel vertoont, wordt ze door persen verdikt, dan gewalst en in stukken van de gewenschte lengte gesneden. Daarna gaan zij in een persmachine, een hollen eylinder, in welks bodem een gat is; in dien eylinder beweegt zich een stempel, die het cordiet door deze opening perst, zoodat het den draad vorm krijgt; deze draden worden op klossen of spoelen gewonden, die, zoodra zij vol zijn, in de diooginrichting gaan. Deze bestaat uit een eylinder, waardoor steeds