is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 211 )

lima, in West-Afrika. (De üteI is: London For John murray. 1825—27, Travels in the Timannce, Koorankco and Soolima Countries, in Western Africa, by major alexander gordon laing. Wtth plates and a map. 465. p. 8vo.)

De majoor gordon laing kreeg, in 1821, van den gouverneur van Siërra Leone, Sir charles ïni'ckarty , den last, zich naar het leger van amara, den Koning van Mandingo, te begeven, om, zooveel mogelijk, den vrede tusschen hem, en een, met de Engelschen bevriend Volkshoofd, sanassee , te herstellen. Bij deze gelegenheid leerde demajoor laing den broeder ces Konings van Solimas, die yaradree genaamd was, kennen. Deze was met 10,000 krijgers opgekomen ter hulpe van amara. Dit noopte den heer laing om zich tot eene reis naar Falaba, de 200 mijlen noordoostelijk van Siërra Lcone gelegen hoofdstad der Soolimas, aan te bieden, om zoo mogelijk handelsbetrekkingen m.t dit, tot hiertoe weinig bekend, magtig volk aan te knoopen. Zijn voorstel werd aangenomen met dank, en hij ram, den 16. April 1821, de reis, met een klein gevolg, te voet aan. Zijn weg bragt hem tusschen de beide rivieren Rokelie en Kamaramka, door het gebied der Koorankos en der Timannees ; ook raakte hij het gebied der Mandingos aan. Deze gehte'e lancstreek is tamelijk bevolkt (bevattende nagenoeg 20 grootere en kleinere steden) en deelswijze aangebouwd, en de reiziger geeft bij herhaling zijne vreugd te kennen, over de schilderachtige schoonheden der landouwen. Vruchtbare valleijen, door talrijke beken en kleine riviertjes doorstroomd, ruime groene weiden, bebouwde velden, net het