is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

HET BEZOEK VAN 11ET DUITSCHE. ESKADER TE DEN HELDER.

t i van 28 cM A. slechts 30 kal. lang zijn,

onze nieuwste kanonnen van cm. ±i.

deze schepen kanonnen van 40 kal- voeren ) construcOn/e snelvuurkanonnen daarentegen zijn van men wei e

een mot die op onze schepen type A. enz. HJ verrichtte overigens ^

$ ^raïSwat de' ^bïeft, wat zeer zeker de vuurlei- . ding tijdens het, gevecht ten goede komt.

°D commandotorens dezer schepen schijnen ons toe^den com mandanten beslist betere gelegenheid aan e biede «Me «ho^ in gevecht te allen tijde te besturen Niet alleer. door veel ruimer zijn, doch voornamelijk dooidien zij evenais

, i im^ïo ™„. eene véreeliikihg tusschen lange

1) Het hieronder volgende lijstje geve eene veig j

en korte vuurmonden: Dool,_

Levende borings-

GewichtinK.G. kracht verm.

k 38 CM A L 30 kal S "iSOof 41^^. ^ ^ilhehnina" kn. v. 28 cM. A L. 30 ka. H91 , 72» constr. '87.

» ;; ; « S 21500 60»8 » w .

40 i> 43300 26000 673S , S4 » , '89.

50 » 53600 32000 7606 , 92 » J

U 35 s 13500 8500 2140 J> 48 >» typt A.

* * " 85 » 14200 10700 2400 ï> 51» » < constr. '87.

! ! ! ! 40 » 15600 11500 2655 » 60

* , 40 » 16500 12200 2832 » 63 ■ , *fc

:;; ; 30,20500 mm 3251» 70, < A

snelv.kn.v.7.5CM.L.40„ 756 « . ™

« » » 6 5 » 60 » 820 l1 \ Canet.

» »»«•«» Tsv ;fs 30 '

, » » 12 » L.A. 2850 38 J

9 D.^ WX'^ krach te n doorbor mgs^mogen gelden SerifTe^zht^nstiger verhouding

k0meDne affuit^ewichten komen niet overeen met die der affuiten bij ons in gebruik, doch zijn alleen ter vergelilkmg °P^£e™- he't bUjven aanOnbekend met de redenen, die ^nl^m8 =®V^nonnen, wil het den schaffen van voor den tegenwoordigeai tijd korte k« ^ schijn hebben dat, ^le^en^ove. metS een kanon-

kanonnen bestaan, de >>W illiclmina i>. kanongewicht alleen van

van 21 cM. L. 50 kal. bij een vermindering ™^an£fhet doorborings7 ton in strijdwaarde gewonnen ,ou hebben^aangezi ^ ^ ^ ^

vermogen plusm. 30 pet. grooiei i». schaffing naar alle waarschijnlijkheid lager.