is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

korte mededeelingen.

Het pantserschip le kl. „Hannibal" (type Magnificent") is den 26«ten April te Pembroke te water gelaten.

(Le Tacht).

Men gaat te Chattam de vervaardiging van «Breiman torpedo's" ondernemen, waarvoor de ateliers met spoed worden gemaakt.

(Le Yacht).

De kruisers 3e kl. „Canada" en „Caroline", in 1881 en 1882 te Portsmouth en Sheerness gebouwd, worden uit de lijst der schepen geschrapt.

FRANKRIJK.

Het pantserschip le kl. „Le Bouvet" gebouwd op de werven van Caudan te Lorient volgens de plannen van den Directeur van Scheepsbouw M. Huin, is met de gebruikelijke ceremoniën op den 27sten April j.1. te water gelaten. De afmetingen zijn:

Lengte 122™. 30

Breedte ; . . . . 21». 40 Deplacement .... 12205 ton. Ontwikkeling der machines . 14000 I.P.K. Verlangde snelheid . . 17,5 mijl. De «Bouvet" zal even als de te St. Nazaire gebouwde «Masséna" drie vertikale triple-expansie-machines met ketels systeem Belleville en drie schroeven hebben. Ze heeft eene pantseringdikte van 40 cM. in het midden en aan de uiteinden 20 cM. en een pantserdek.

De bewapening zal bestaan uit 2 kanonnen van 30,5 cM. in gesloten torens in de midscheeps, een vooruit en een achteruit en twee kanonnen van 27,4 cM. in torens in de breede zijde, benevens 8 snelvuurkanonnen van 138 mM. in torens, 8 snelvuurkanonnen van 100 mM. voorzien van schilden, 12 snelvuurkanonnen van 47 mM. en 20 van 37 mM. en 4 lanceerinrichtingen.

(Le Yacht).

Op het pantserschip „Amiral Duperré" had een zeer gevaarlijke ontploffing plaats. Tengevolge der groote hitte in de munitie-bergplaats ontplofte een 13" lange patroon, waardoor de deur van het magazijn tot op 9 M. werd weggeslingerd. In het magazijn bevond zich 3000 KG. kruit en meliniet, wat evenwel geen aanleiding gaf tot grooter onheil.

De hierboven bedoelde ontploffing had 13 Mei 's namiddags half één plaats.

Volgens de berichten der Fransche couranten werd een heftige ontploffing gehoord, waarop uit het opperdek geweldige rookwolken opstegen. Onmiddellijk werd brandalarm geslagen en de kruitkamer binnen 3 minuten onder water gezet. De eskader-commandant Admiraal Cüverville en de Commandant der «Duperré" Kolonel Jdiiel stelden een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk,