is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUTATIËN,

gedurende de maand September 1890.

Rangen: Namen: Van: Op: Met:

Off.v.adm.lekl.R. F. baron v. Heerdt

tot Eversberg Oost-Indië non-actief 21 Aug.

Off.v. gez. 2e kl. L. van Lissa non-actief hospitaal W/o.... 18 Sept.

Kapt. ter zee.. .W. M. J. Visser id. Oost-Indië . 12 ,

Off.v. gez. lekl.Dr. A. J. Gijzen id. non-actief 1)

id. J. BijL... Marnix Matador 16 ,

id. J. J. Sterk non-actief. Marnix „

Luit. t. z. le kl. C. W. Broers .. . le off. Cerberus, le off.Adm.v.Wassen. 22 „ id. C. E. Dittlinger. le off. Adra. v.Wassen, le off. Nautilus.. »

id. H. van Praag le off. Nautilus le off. Buffel

id. G. C. D. baron van

Hardenbroek' le off. Buffel non-actief.

id. G. B. v. Nauta Lerake non-actief le off. Cerberus . ,

Kapt.-luit. t. z. L. A. H. Lamie Buffel Nautilus 11 ,

id. P. F. H. Volcke Nautilus Buffel

Off.v. gez. 2e kl.E. C. Lorentz Oost-Indië non-actief 22 Aug.

Luit. t. z. 2e kl. A. C. W. baron van

Haersolte v.d. Doorn Zeehond Nautilus 22 Sept.

id. R. W. Boissevain non-actief Adm. v. Wassen. 29 „

id. H. de Booij id. id. ,

id. H. J. Boldingh id. Nautilus

id. A. W. Tirion Adm. v. Wassen. id. „

id. A. J. de Graaf id. id. „

id. A. Pieren Nautilus Buffel

id. G. L. d'Abo id. id. ,

id. L. A. F. E. Peltzer.. id. id'

id. Jhr. O. T. L. Holmberg

de Beckfelt id. non-actief 22 „

id. A. F. Gooszen Buffel id. 1 Oct.

jd- id. non-actief Bellona 21 „

id. L. H. G. Krol Buffel non-actief 29 Sept.

!d. J. L. H. Luijmes.... id. id. » id. W. F. v.Erp TaalmanKip W/s. Helvoet. . .non-actief 1 Oct.

1) Plaatsing «Matador" ingetrokken.