is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C'66

desinfectie aan boord van oorlogsschepen.

zoo mogelijk in de zon legt, de wanden en den bodem goed uitschrobt, en desinfecteert met creolinemengsel of sublimaat (1 : 1000), met veel water de creolineresten of met een oplossing van koolzure soda 1 : 100 de sublimaatresten naspoelt, is duidelijk. Daarna zou ik willen aanbevelen, den geheelen bak, droog zijnde aan te strijken met kalkverf (1 deel bijtende kalk op 4 deelen water) en dit na 24 uur afwasschen, (niet afvegen vanwege het stuiven) of wèl de wanden en den bodem te bestrijken met teer.

3°. Desinfectie van den romp enz. en de beschotten.

Mag de desinfectie van het ruimwater door sublimaat wegens de boven aangevoerde gronden bezwaren opleveren, voor de ontsmetting van romp en schotten behoeft geen vrees te bestaan dit middel te gebruiken.

Pottier beveelt aan: Sublimaat 1 : 2000 gepraepareerd met zoet water, waarbij men voegt het sublimaat in tien maal zijn gewicht aan alcohol, overal waar het metaal niet bloot lag met spons en borstel geappliceerd. De grootste spaarzaamheid werd door de executanten in aeht genomen. Hij gebruikte voor de „Eclaireur" 900 gram subl. = 450 liter vloeistof', voor „le Rhin" 800 gram, voor de „d'Estaing" 1100 gram, voor de „Finistere" ruim 2 Kg., voor de „ Bayard" ruim 3 Kg. Daarna hadden zwavelberookingen plaats, die wij zouden vervangen door wasschingen met koolzure soda 1 : 100.

Navarre beveelt ook voor desinfectie van romp en wanden aan: sublimaatoplossing en begint het bovengedeelte van den wand te besproeien, een horizontale lijn volgend, steeds naar beneden gaande zoolang, totdat de geheele wand met fijne druppels bedekt is. Twee uur later afwrijven en dan met veel water nawasschen, Maar ook andere methoden staan ons ten 'dienste.

Vroeger meende men, dat heete lucht voldoende was om microorganismen te dooden. Proeven door Dr. Grancher met den oven van Geneste en Herscher aan boord van de Fransche transporten mailbooten (en ook die door Koch en Wolffhügel met den oven van Merke) genomen, hebben bewezen dat sommige organismen nog weerstand bieden aan temperaturen van 120°—140°. Een dergelijke heete lucht droogt maar desinfecteert niet, zelfs na 10—12 uur, dringt niet diep genoeg in.

Reeds in 1832 is door W. Henry van Manchester opmerkzaam gemaakt op stoom als desinfectans, die eerst in Robert Kocii's sterilisator toepassing vond.

Geen enkele tot dusver bekende pathogene bacterie wêerstaat de inwerking van stoom oververhit tot 115°. Het probleem van de desinfectie van romp en beschotten is dus opgelost op een gemakkelijke en goedkoope wijze; de wanden behoeven niet afgekrabt, en de operatie is spoedig geschied, want men kan zonder ongemak voor het personeel steeds doorwerken, daar waar de lucht gemakkelijk wordt ververscht; waar dat niet het geval is werkt men met korte tnsschenpoozen. Zijn eenmaal al de binnenwanden en de beschotten van het schip in aanraking geweest met een straal stoom van 115°, dan sluit men de ruimte zoo goed mogelijk en nadat men door een gespaarde opening stroomen stoom van 115° heeft binnen-