is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 557 )

Dichters zijn niet regt bruikbaar in de prozaïsche wereld. Maar als dichter toch is nierstrass verre, ja oneindig verre verheven boven de beoordeeling van den ellendigen Stoethaspel, die hem Nieskruid heeft gelieven toe te dienen. Als die Nieskruidpzan bloedverwanten heeft, dan zouden wij hun raden, om hem een Conseil judiciaire te geven: want onkundiger praatjesmaker, heeft niet ligt het papier bemorst, dan die ongeroepen medicijnmeester, die Helleborus of Nieskruid toedient aan menschen, die het niet noodig hebben. Horatius, dien hij ook de houding aanneemt van te verstaan, en dien hij zeker even weinig gelezen beeft, als pindarus, door hem geheel verkeerd en te onpas aangehaald, heeft gezegd:

Non audet dare Abrotanum nisi qui intelligit Qnod medicorum est! tractant fabrilia fabrï.

Wij weten wel, dat Abrotanum geen nieskruid is; maar wie u geraden heeft, nieskruid te ordonneren aan nierstrass, die weet er nog minder van, dan gij zelve. Niestrass is dood; die dichter is zelfs zwak genoeg geweest, om zich over uw ellendig nieskruid, dat ware berrelpraat is, te chagrineren; en dit is een teeken van zwakheid; want het geheele geschrijf is niet waardig, dat iemand, die een greintje menschenverstand heeft, zich een oogenblik met hetzelve ophoude! Maar gij zult nog wel een weinigje Helleborus overgehouden hebben, gebruik het dan voor u zeiven. Mtdicel cura te ipsum.

Wanneer ons een goed boek toegezonden wordt, dan bevlijtigen wij ons, om onze lezers met den inhoud zoo beknopt mogelijk, bekend te maken; maar Wij gaan van deze gewoonte af bij dit Nieskruid. Dit