is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 704 )

omtrent vijfmaal honderd duizend feddans bedekken, die thans door het halef (ka/i?) en ander onkruid ingenomen zijn.

Jn Said zoude de konchcnielje zeer voorspoedig zijn; vermits aldaar vele milde vijgenboomen groeijen; dit insekt had hier niet als in Zuid-Amerika de regens en onweders te duchten, welke voor'hetzelve zoo schadelijk zijn, terwijl het gemakkelijk ware, om het tegen de hevige zuidewinden te beschermen.

De merinos-schapen zouden in de dalen van Fuyoum, alwaar overheerlijke weiden zijn, uitmuntend voorttelen. Men zoude genoegzaame wol , om de schoonste weefsels te doen vervaardigen, kunnen winnen. In sommige gedeelten dezer provinciën van die van Churhueh, zoude men paarden- ftoeterijen kunnen aanleggen. De merrien in Arabic en van Dongola, door Egyptische hengsten gedekt, zouden het fjaaiste ras kunnen opleveren.

Egypte, rijk in deszelfs bevolking en landbouw, zoude meer dan vijfmaal honderd duizend kameelen en dromedarissen, tweemaal honderd duizend ezels, vier millioen ossen en buffels, en tien millioen schapen en geiten kunnen voeden. Men zoude er achthonderd ovens kunnen bouwen, voor de uitbroeding der eijeren; waaruit 25 millioen kuikens zouden kunnen voortkomen.

Indien El-Arych, dit middelpunt tusschen Egypte en Syrië, eene stapelplaats der waren wierd, zoude er een ruilhandel tusschen de beide staten plaats vinden; karavanen zouden de voortbrengselen over en weder moeten voeren, in dat jaargetij, als de scheepvaart, door de vrees voor stormen gestremd is, en de bodeirs niet veilig op de ree 'e van Damiatc