is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 28, 09-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Lilley vertoonde goed spel. Toen op 172 Quaife voor 75 werd gevangen, waarover hij 4 uur had gespeeld, verliep de innings echter vrij snol om op 227 te sluiten.

Hayward begon weer zeer verdienstelijk. Hij verloor Hobbs op 47 en Ducat (29) op 126. Maar in Marshall vond hij een uitstekend partner en eerst toen z\j samen het totaal met 92 haddon verhoogd, werd de Surreycrack voor een niet ongelukkige 124 gevangen. Marshall bracht het daarop met Crawford tot 284, op welk totaal gesloten werd, Warwickshire 47s uur tijd latende om bijna 400 runs te maken. Marshall bleef met 77, Crav?ford met 33 not out. Warwickshire wist zich echter, dank zij Baker die met 101 not out bleef, staande te houden. Ze verloren 5 wickets voor 217, zoodat de ttrijd onbeslist bleef.

Tweede helft der week.

In verband met den wedstrijd op Lords was het aantal county matches minder groot dan gewoonlijk er werden er n.1. slechts 2 gespeeld.

Warwickshire won van Hampshire, ondanks de afwezigheid van Lilley, met 6 wickets.

Hampshire's eerste verrichting met de bat was niet erg schitterend en leverde slechts 146 runs op waarbij Remnant topscorer met 28.

Warwickshire begon heel wat beter, Quaife en Rinneir brachten het voor het eerste wicket reeds tot 129 op welk totaal de laatste run out was voor 64. Quaife bleof nog geruimen tijd en ontving o.m. nog goeden steun van ©lover (57 not out) zoodat dank zij zijn innings van 104 het totaal 327 werd.

De 2e innings van Hampshire was wel iets beter maar de voorsprong der tegenpartij was te groot om hiervan eucces te hebben. Ze brachten het tot 227, waarvan Johnston 74.

De benoodigde 54 runs werden voor het verlies van 4 wickets gemaakt. Speciale verdient het bowlen van Field voor de winnaars. Hij nam resp. 6 voor 68 en 7 voor 80. Kent verrichtte Donderdag een merkwaardigheid' door op dien dag 487 runs te maken voor het verlies van slechts 3 wickets. Derbyshire had zeker geen genoeglijken dag, want niet alleen dat de pitch bijzonder gemakkelijk was, maar de zon was wel wat al te koesterend en de hitte was zoo groot, dat zelfs enkele spelers onwel werden.

Marsham en Hardinge openden kalm, maar al vrij spoedig kwamen de runs in een sneller tempo en eerst op 219 kwam er een scheiding tot stand doordat Hardinge voor 127 in de slips werd gevangen. Marsham was de volgende om te gaan. Op 91 werd hij door Warren gebowld, een uitmuntende innings zonder eenige kans.

Toen begon echter hot lijdon voor de Derbyshire bowlers pas daar met Seymcur en Hutchings samen de grootste stand van den dag kwam.

In 2 uur en 50 minuten werd het totaal met 240 vermeerderd, aleer Hutchings voor een kanslooze 102 door Cadman werd gebowld.

Bij het einde van den dag waren er 487 ruus bijeen en was Seymour met een niet ongelukkige 150 not out.

Den volgenden dag bracht Seymour het tot

171 en daar Woolley met 46 en Day met 31 zich niet onbetuigd lieten werd een totaal van 615 bereikt.

Dat tegen een dergelijk reuzentotaal Derbyshire geen kans had was te begrijpen. Toch was hun eerste innings niet slecht daar zij het dank ?ij 71 van Cadman en 59 van Lawtcn tot 253 brachten. De 2a innings was echter veel minder en voor 128 was Derbyshire gepiept aldus met innings en 234 runs verliezende.

Als 'n merkwaardigheid volgen hieronder de scores.

Kent.

C. H. B. Marsham b Warren 91 Hardinge c sub b Warren 127 Seymour o Wright b Warren 171 K. L. Hutchings b Gadman 102 Woollev c Lawton b Bestwiek 46 A. P. Day b Warren 31 Humphreys b Waren 0 Huish b Warren 6 Fairservice b Bestwiek 16 Blythe st Humphries b Bestwiek 1 Preston not out

Byes Ulb7w3nb2 23

Totaal 615 Derbyshire.

le inn. 2e inn.

Needham b Blythe 14 c Blythe b Fairservice 27

Fletcher run out 4 Blythe 3

Morton run out 33 c Hardinge b Fair¬

service 8

Cadman c Day b Blythe 71 c Day b Blythe 11 A. E. Lawton c Hutchings

b Day 59 b Fairservice 5 L. G. Wright c Huish b Day 29 b Preston 39 Humphries c Hutchings

b Day 0 not out 32 R. B. Eickman c Fairservice

b Blythe 8 c Day b Blythe 4 Warren c Humphreys

b Preston 9 c Humphreyii b

Preston 0

Bestwiek not out 5 b Blythe 12

L. Oliver absent ziek 0 absent ziek 0

Byes 14 1b5wlnbl21 Byes 4

Totaal 253 Totaal 128

De stand der counlies is thans :

Gesp. Gew. Dr. V. Pnt Percent.

Yorkshire 14 10 4 0 10 100.00

Surrey 15 9 5 1 8 80.00

Kent 11 8 2 1 7 77,77

Middlesex 7 3 3 1 2 50.00

Sussex 11 3 6 2 1 20.00

Lancashire 12 6 15 1 9.9

W'cestersh. 7 3 1 3 0 —.—

Notts 9 3 3 3 0 —.—

Hampshire 8 3 14—1 — 14.28

Leicestersh.10 3 2 5 — 2 — 25.00

Grlocestersh. 9 2 3 4 - 2 — 33.3»

Essex 10 2 4 4 — 2 — 33.3»

Northanls 12 3 3 6 — 3 — 33.33

Warwicksh.12 2 4 6 — 4 — 50.00

Derbyshirel2 2 1 9 — 7 — 63.6*

Somerset 11 1 1 9 — 8 - 80.0Ö