is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 33, 13-08-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

gevaarlijk hoog opkwamen. Spoedig stond het 3 voor 4, maar gelukkig brachten de gebroeders Holdert verbeteriug. Op 21 verdween de oudste toen hij een rechte fullpitch van v. Steenvelt naar leg wilde omhalen. Van de overigen vertoonde alleen J. v. d. Berg goed spel. Het totaal werd 53.

Once More deed evenwel nog minder en alleen v. Oudheusden met 17 vertoonde goed spel. De rest faalde totaal op het goede bowlen van Jacobi die 6 wickets voor 7 runs nam en de innings sloot op 32.

In de 2de innings weet R. en W. een. iets beter totaal te bereiken, hoofdzakelijk door toedoen van dezelfde batslui. E. en F. Holdert maakten ieder 18, J. van den Berg 14 runs. Schneider, ongetwijfeld de beste Nijmeegsche. bowler, nam 5 v. 13.

Voor de 2e keer ingaande faalt Once More wederom en wordt slechts bet totaal van 30 bereikt. (Schneidor 8, Persijn 6). Jacobi bowlde 3 v. 5, Spengler 3 v. 6; de overige bowlers namen elk 1 wicket.

Rood en Wit. OnceMore. v. Spengler 0 0 Kakebeeke 2 1

F. Holdert 10 18 v. Oudheusden 17 4 Jacobi 0 4 Schneider 0 8

"Bijleveld 1 2 v. Steenvelt 0 0

E. Holdert 13 18 Wijnmalen 2 2 A. v. d. Berg 1 4* Willems 1 1 J. v. d. Berg 14 14 Lips 1 4 v. Lennep 0 1 Persijn 1 6 8. Veen 7 4 Den Hartog 2* 0 Kimmijser 3 0 Schmink 0 0*

F, Veen 2* 0 Whiteside 3 0

Rijckevorssel 0 2 Extra's 5 6 Extra's 4 2

Totaal 53 71 Totaal 32 30

Bowlingcijfers. le inn. 2e inn.

Jacobi 6276 en 4153

F. Holdert 5s/6 2 12 3 en 3 2 4 1 E. Holdert 5 1 9 1 en 3 - 9 1 2e inn.

v. Spenler 3 — 63

Bijleveld ls/6 — 5 1

le inn. 2e inn.

Whiteside 8 2 12 1 en 6 1 18 — v. Steenvelt 85/6 2 24 6, en 8% 3 24 4 Schneider 6 1 13 2 en 8 3 13 5 Wiilems 1 — 6 — ,

v. Oudheusden 1 — 4 —

De Woensdagavond werd gezellig te Nijmegen doorgebracht en den volgenden morgen de reis °aar Hilversum aanva*rd, waar wij zouden ?pelen tegen een Hilversum-Kampong comb. •Kood en Wit trok het eerst naar de wickets, 'oaar reeds spoedig keerde F. Holdest terug, vlak daarop gevolgd door v. Lennep. De ^erste had het genoegen verkeerd uitgegeven *6 worden. E. Holdert en v. Spengler verbonden echter goed spel. Nadat de laatste °P 46 voor 19 verdwenen was, hielp J. v.d. **firg den captain het totaal tot 74 verhoogen. -^ater vertoonde ook Jacobi goed spel, maar de i^sart kwispelde niet, zoodat de innings voor ll4 sloot Roland Holst nam 6 v. 42. H.C.C. °pende met v. Booven en Gorter, maar beide verdwenen spoedig, evenals Pleyte, de laatste °or een mooie running-catch van v. Spengler. ^erners hield het eenigen tijd uit evenals ^emmink èn Smits, dank zij het minder P'dende bowlen, veroorzaakt door den natten

bal. Inderdaad was het zeer jammer dat het spel 2 keer door den regen onderbroken moest worden, daar het anders een zeer aardige match had kunnen worden. De innings sloot voor 59. F. Holdert met 3 v. 10 en v. Spengler met 3 v. 13 hadden de beste cijfers.

Rood en Wit H.C.C.—Kampong Comb.

F. Holdert 6 Gorter 3 W. G. L. v. Spengler 19 v. Booven C. L. v. Lennep 2 , Pleijte

E. Holdert 33 Cremers 13

J. v. d. Berg 8 Roland Holst 2

A. A. v. d. Berg 2 Demmink 8

E. Jacobi 24 Smits 16 J. D. Bgleveld 2 Boomer 2 S. Veen 2 Makkink 2

F. Veen 2 Ragaij 1 K. Kimmijser 0

Extra's 14 Extra's V

Totaal 114 Totaal 59

Bo wlingcij f ers.

O. M. E. W. 0. M. H. W'

Roland Holst 15 — 42 6 Jacobi 6 1 11 —

v. Booven ll2/6 2 47 2 F. Holdert 6 2 10 3

Cremers 5 2 11 2 E. Holdert 4 — 13 1

W.v. Spengler 4 — 13 3

Bijleveld 1 — 4 —

K. Kimmijser 1 — 1" —

J. v. d. Berg % — 0 1

In heele sehroeffiesschen (1 Liter inhoud) zeer voordeelig voor huishoudelijk gebruik.

Buitenland

Cricket in Engeland.

Eerste helft der week.

Evenals de wedstrijd van Leicestershire tegen Warwickshire in 't begin van Mei begon ook die van Lancashire tegen Yorkshire op een Zaterdag, teneinde het publiek een vollen Zaterdagmiddag cricket te verzekeren. De zaak is hierbij natuurlijk uit een finantieel oogpunt bekeken. Meermalen toch zijn de wedstrijden reeds Zaterdagmiddags geëindigd en duizenden cricketlief hebbers, die alleen hun Zaterdagmiddag vrij hebben, zijn daardoor van cricket verstoken.

De fioancieele resultaten waren bij deze proef zeer gunstig, waarbij echter niet uit het oog dient verloren te worden, dat een wedstrijd tusschen Lancashire en Yorkshire, een strijd tusschen de beide rozen, altijd een speciale aantrekkelijkheid is voor het publiek.

Beide teams waren op volle kracht en uitstekend cricket was overvloedig te zien. Yorkshire batte eerst maar pas waren er 8 runs of Rhodes werd prachtig gevangen en kort daarna werd Hardisty achter de. wickets gevangen. Beide wickets kwamen op rekening van Brearley.