is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 38, 17-09-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

Hengelo; J. Zilversmit, Reinerstraat Hengelo, en H. Eulderink te Hengelo.

Door den Haagsch* n V.B.: Cb. Marinus,

Door Tubantia Hengelo: P. O, Brus en A. L, Brus.

Door den U.P.V.B.: A. van Norden en Ch. van Zutfen.

Door den B.V.B.: P. Simons.

Door den Amste rdamsehen Volks voetbal Bond: F. Gherels, J. Hühner, J, v. Ravenswaay, G. v. d. Velde, J. Verbaan. Deze rehabilitatie is ook voor den Amsterdamschen Voetbal Bond van kracht.

Zwart Boek. Rectificaties: Op pag. 22 staat geroyeerd door A.V.V.: Chr. Groothoff, dit moet zijn geroyeerd door de vereeniging Linnaeus, aangesloten bij den A.V.V.B.

De royementen L. A. Lieperts (pag. 32) en A. J. Poolman (pag. 41) zijn ook door den A.V.V.B. overgenomen.

Bondsleden Voorgesteld door U V.V. te Utrecht: P. Ronge.

Door Alcmaria Victrix Alkmaar: P. G J. Jung, J. v. d. Berg en S. ter Spill.

Door D.V.V. te Den Haag: H. Cohen en G. C. van Nieuwenhuijzen.

Door E.M.M. te Vlissingen: H. Arschuizen R. Romeijn.

Door H.F.C. te Haarlem: H. E. le Sueur,

C. J. M. C. Kales en A. J. B. M Busman. Door Olympia te Velp (Gelderland): W.

Willinge Brantsma, J. W. F. Weiumees Buning, R. F. Q. de Casembroot, G. Dernmick, G. J. Diekema, E. Eikendal, J. Feith, E. N. Grippeling, H. L. Hollmann, B. A. Honig, H C. ter Linden, Th. M. ter Linden, F. J. A. Mesker van Brjlevelt, G. de Meijier, A. N. H. van Nes,

G. L. van Nes, H. H. A 'baron van Pallandt van Rosendael, W. baron van Pallandt van Rosendael, A. L. A. baron vai Pallandt van het Nyenhuis, E. baron van Pallandt van het Nyenhuis, A. H. Pias, C Schouten, F. J. Schram, P. G. J. v. d. Schriek, P. E. Smits, J. B. H. Smits, T., H. Tan, Wegers, A. v. d. Willigen, J. S. Wurf bain, E. C. Demmink, Pb. A. Gallas, S. Dirkzwager, L. J. te Groen, J. L. Korkhoff, F. J. Wijlhuizen, H. L. Lsbbe.

Door V.A.C. te Heerenveen: E. D. J. Biekart, M. J. Biekart, J. Compaan, P. M. Dickhoff, N. Felix, M. J. H. Felix. G. Hottinga, R. Hottinga, W. Jonpejan, J. Mulder, H. M. Nijk,

H. Overdiep, W. S. Overdiep, A. J. Post, L. Rambonnet, J. C. Snijder, M. Starkenburg, J. H. v. d. Sluis, Tj. 'iaconis, O. v. d. Veen. C. de Vries, L. E. de Vries, C. J. Wierda, J. Wind, T. P: Wind, J. A. Woudra, H. v, d. Woude.

Door P.W. te Enschede: L Wegerif en P. Bisdom.

Door D.V.V. te Den Haag: J. Sijes.

Door E.D.O. te Haarlem: G. Kos, C. van Leuven, R. van Leuven, W. v. d. Maren, P Scheffer, O. Buchtel, J. Tersmitten, iJ.Scbrijnders, A. C. Brohm, J. Okker, G Walewijn, M. C. v. Eijkern, J. Zwart, J. v. d. Laan.

Door 't Zesde te Breda: M. H. Prevot, P. A.

D. Simons.

Door V.O.C te Rotterdam: J. C. F. v. d. Roer, P. Niepoort, G. Th. Brand, G. Bogert, H. Wisbrun, G. L. Rinck, P. van der Made.

Door U.V.V. te Utrecht- H, L. F. Derks,

W. M. v. d. Berg en W. Roukens.

Door A.V.V., Amsterdam: W. Donk, A. Donk, Th. Douwes, F. Faber, J. Kokee, Ch. Peereboom, M. Rens, J. Rens, A. Sabelsoc, F, vau Son, W. Vermeer, H. Vermeer.

Door H.V.V, Den Haag: H. Burgers, F. Meylink.

Door U.S.C, Rotterdam : G. A. J. Zalme, P. Fyt, P. v. d. Broek, J. de Groot, M. J. Smits.

Door Volharding, Amsterdam: G, Kruijs en J. H. Mulder.

Door O.D.O., Arnhem: H. M. Joekel.

Door O.V.V., Groningen: R. Wigboldus, R. Niehoff, H. Timmer, W. Smitb, H. Dijksterhuis.

Door V.O.C, Rotterdam: C. J. Ex.

Door Z.A.C, Zwolle: J. Stegeman, A. E. Oldenhof, F. de Bruin.

Door 't Zesde, Breda; G. C. van Donkelaar.

Door N.OA.D., Breda: W. C A. Du Toy van Hee°.

Door De Sportman, Leiden: C. Vos.

Door E.V.V., Enschedé : H- Averink.

Door Quick, Den Haag: E. L. Martens, D. de Lange.

• Door Haarlem. Haarlem: P. van Noorden.

Door Ajax, Leiden: A. van West.

Door A.F.C, Amsterdam: F. Pasteuning.

Door Tu'antia, Hengelo: P. Wynia.

Door H.F.C, Haarlem: J. Katnstra.

Door Achilles, Rotterdam : Methöfer (voorletter rader op te geven).

Door H.F.C, Haarlem: Th. v. d. Graaff, J. v. d. Grasff, Oey Kiat Tjm en J. A. Kluy ver.

Door U.V.V. Utrecht: D. J. Reijneker.

Door Blauw-Wit, Amsterdam : H. Wolthuis en J- G. Rimacn.

Door Ajax, Amsterdam : A. J. C. de Blauw, J. A. F. Poolman en D. Levy.

Door D.O.S.B. Amsterdam: C. L. Hagenaar, Kurt Schurmer en G. Koch.

Door U.D. te Deventer R. Bakhuis.

Door Ajax Leiden: M. de Grauw en J. P. Teding van Berkhout.

Door Prins Hendrik te Zwolle J. v. Bremen.

Door A.F. en H.C. te Willemsoord J. Sehouten en F. J. Wesseliog.

Door Hercules Utrecht A. de Stoppelaar en L. Wrede.

NOTULEN van de Bestuursvergadering, gehouden te Amsterdam op Zaterdag 29 Augustus 1908, in Hotel Paiais Royal.

Bij de opening der vergadering zijn de volgende heeren tegenwoordig: J. Warner, C. A. W. Hirschmw), J. W. Kips, J. A. W. Gratama, A. J. Bronkhorst, M. de Boer, P. A. de Haan en L J. Wijnands (eere lid), terwijl de heeren Mr. Th. Portheine en J. J. van den Berg even na de opening verschijnen. Punt 1 en 2.

De notulen der vorige bestuursvergadering worden zonder eenige discussie goedgekeurd, terwijl de notulen commissie wordt samengesteld uit de heeren M. de Boer en C. A. W. Hirschman.

Punt 3. Mededeelingen vhn den secretaris-penningmeester.

Schrijven van de vereeniging Zalt-Bommel inzake een oude vordering op de R.V.V. te