is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 38, 17-09-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

27

Bury 4 1 0 3 2 7 10

Woolwich A. 4 1 0 3 2 5 8

Bristol City 4 0 2 2 2 3 6

Bradford City 3 0 12 10 2

Cricket in Engeland.

Terwijl ik dit schrijf is op den O val de laatste wedstrijd van het seizoen,, die tusschen de kampioencounty en de „Rest of England" in vollen gang, zoodat ik de volgende week ook voor het laatst in dit jaar de Engelsche cricketverrichtingen zal hebben te boekstaven.

Veel cricket is er overigens ook deze week niet meer gespeeld en die enkele wedstrijden welke plaats vonden waren z.g. Festivalmatches, waarbij het cricket lang niet zoo serieus wordt genomen als in countymatches en waar men gewoonlijk een buitengewone aandacht wijdt aan de lunches, thee's, etc.

Toch waren de beide wedstrijden waarmede de week begon niet onbelangrijk en het was te betreuren dat wegens regen er slechts een uitgespeeld kon worden. Met belangstelling zag men de ontmoeting van M.C.C.'s team dat in Australië getourd had, spottend wel eens als Engeland II betiteld, en een Engelsch team tegemoet. Helaas waren de touristen door afwezigheid van Barnes en Pielder wat de bowlerij betrof zeer verzwakt en dat bleek dan ook ten duidelijkste. M.C.C.'s elftal had den toss gewonnen en wist op het bowlen van Hirst en Tarrant 238 runs bijeen te brengen. Crawford had het leeuwenaandeel met een hardgeslagen 56 waarbij eenige prachtige drives, dan kwam Hobbs die kalm maar zonder fouten 50 scoorde, terwijl tenslotte captain Jones zelf met 42 een flink aandeel bijbracht. Hirst was de meest succesvolle bowler die met z'n swer ve 6 batslui verschalkte.

'ioen de tegenpartij naar de wickets trok bleek al spoedig dat de aanval te zwak was en runs kwamen dan ook met een voor de fieldende partij ongewenschte snelheid. Alle batslui droegen het hunne tot het totaal bij. Spooner begon met 44, Hayward volgde met een stijlvolle 54, Tyldesley met 38 en Bosanquet, die zich weer eens in z'n besten vorm liet zien met een naar alle zijden van het veld gemaakte 82. Het beste kwam echter van H. H. The Jam of Nawanagar die in 21/i uur 101 maakte, in 2'n bekende stijl waarbij hij weer z'n enorm meesterschap toonde.

Hirst hield hem geruimen tijd gezelschap en toen Ranji ten slotte in de slips werd gevangen, Werd de innings gesloten, waarbij Hirst met 73 Hot out bleef. Het totaal was toen 408 voor 6 wickets. M.C.C.'s team scoorde hierop 106 voor het verlies van 6 wickets, waarop wegens regen het spel gestaakt moest worden.

In den wedstrijd te Hasting toonde het Zuiden haar superioriteit over het Noorden met 5 wickets, hoewel erkend moet worden dat de teams lang niet vertegenwoordigd waren, terWijl bovendien de Zuidelijke overwinning grootendeels het werk was van Jessop, die op een zeer kritiek moment door z'n krachtig optreden plotseling de schaal, die tot dat moment vrijwel in evenwicht was, geheel in het voordeel der Zuidelijken deed overhellen. Hoog geseoord

werd er niet, hiertoe was het wicket, als een gevolg van de hevige regens der voorafgaande dagen, niet geschikt.

De Noordelijken openden met 174, waarvan Wilkinson 55 en V. Crawford 50.

Het Zuiden beantwoordde dit totaal met 142. Hiervan had Vine er 35 en Jessop 33. Opnieuw ingaande, scoorde het Noorden l47 (Gunn 36).

Het Zuiden stond nu voor de taak om 180 te maken en zag bij de poging om die runs te maken, de helft der wickets vallen voor slechts 70 runs. Toen kwam Jessop in en op zijn bekende manier nam hij het bowlen onderhanden. Hij scoorde 88 runs in 1 uur en sloeg 1 zes en 11 vieren. Relf stond hem goed ter zijde met 21 not out. Voor het verlies van 5 wickets werd het benoodigde totaal bereikt.

Donderdag trok captain Jones met z'n Australische tochtgenooten ten strijde tegen een elftal, door Mr. J. Bamford bijeengebracht, een vrij stevige combinatie, waarin V. T. S. Crawford de eenige amateur was.

Toch wisten de touristen, dank zij het bowlen van Blythe, die in totaal 14 wickets nam voor 114 runs, gemakkelijk met 9 wickets te winnen.

Mr. Bamford's team opende met 180, waarvan King 60 not out, Arnold 42 en Marshal 36. De touristen beantwoordden dit totaal met 20 (Hutchings 47, G. Gunn 35, Rhodes 33) zoodat er van het resultaat nog weinig te zeggen was.

Blythe, Rhodes en Crawford gooiden hierna de tegenpartij echter voor slechts 80 runs uit, waarop Hobbs en Rhodes samen de 60 runs voor de overwinning benoodigd, bijeensloegen.

Op den O val werd verder de supplementaire benefietmatch voor Hayes gespeeld, daar, zoo men zich zal herinneren, de oorspronkelijk vastgestelde match totaal verregend was.

Jammer voor den populairen Surreycricketer stroomde het publiek niet hard, maar de temperatuur was voor cricket dan ook feitelijk te koud en de vele fouten in het veld gemaakt, waren hiervan zeker het gevolg.

Er werd gespeeld een wedstrijd Noord-Zuid en ook thans wist het Zuiden te winnen, ditmaal met zeer sterk sprekende cijfers.

Het Zuiden maakte in de eerste innings haar positie reeds zeker door voor 6 wickets 501 runs te maken, waarbij alle batslui dubbele cijfere maakten. Hayward was topscore met 112, verder Warner 88, Bosanquet 59, Douglas 86 not out en Hayes 66.

Het Noorden kon het slechts to£ 293 en 154 brengen, waarbij in beide innings de Yorkshire batsman E. Smith topscorer was resp. met 71 en 34.

Van Bat en Bal.

Gemiddelde A.C.B. le klasse.

Batting:

E. H.S. I. N.O. Gm.

1 G.K.Sijpesteyn 108 46 5 1 27—

2 W. Amons 158 47 8 2 26.33

3 A. v. Spengler 181 111 8 1 25.86

4 W. v. Spengler 88 64 5 0 17,60