is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÈÏ SPORTBLAD

8

Oostelijke tweede klasse A 22 November U.D. II—Robur et Vel. O A. Steur. PW. II—Or. Nass. A. van Weenen. Quick K—Tubantia W. P. A. van Voorst

[van Beest.

29 November Quick K—P.W. II J. A. Kamerling. Tubantia—U.D. II A. ten Oever. Or. Nass.—Z.A.C. M. Boas.

Oostelijke tweede klasse B 22 November «2.V.V.—Hercules J. J. Visser.

t*r. H.—Verwisseling F. J. van Eijsden. Herakles—Go ahead W. H. Engels.

29 November l Phenix—E.V.V. A. van Omme.

f Hercules—Pr. H. F. J. van Eijsden.

[ Verwisseling—Go ahead J. B. v. d. Heide. Oostelijke tweede klasse C 22 November Vitesse II—Eendracht J A, Kamerling. Quick N—G.V.O II W. Besier. V.V.O.—O.D.O. L. van der Vinne.

29 November Vitesse II—Be Quick C. J A. Schmalhausen. Ëendracnt—Quick N.

G.V.O II—V.V.O. W. P. A. van Voorst

[van Beest. Noordelijke tweede klasse. 22 November W.V.—Be-Quick J. de Wolf.

^elocitas—W.V.V. L. Volkmaars

29 November. jVisia—L V.V. J. A. Wolf.

^e-Quick—Velocitas A. de Groote.

Noordelijke derde klasse. b 22 November.

fie-Quick 2—Forward S. W. de Vries.

29 November. ^•A.0.—Be Quick 2 L.L. vanKeijzerswaard.

Zuidelijke tweede klasse A . 22 November

Willem II—E.M.M. M. Vogel. ^O.A.D.—Velocitas II A. Duijnhouwer. , 29 November

CV.V.O.—Willem II J. A. Vermeulen. ^•M.M.-N.O.A.D. J. v. d. Marck.

Zuidelijke tweede klasse B y 22 November

Bom.-Wilhelm. II J. van der Marck. 29 November r*„;„u at tt ivr \t ï

. • ...

Het beste middel tegen alle aandoeningen der slijmvliezen.

Een afdoend middel tegen hoest en verkoudheid.

Binnenland.

? f • •

Naar de anti-wed-vergadering ! Zaterdagavond was 't daar ineens najaar geworden in de natuur, de Veenestraat lei te glinsteren van nat-asphalt, belicht door 't stralend schijnsel uit de winkelkasten.

Haastige menschen met broekspijpen en jaskragen omhoog gingen geruischloos door 't zachte gezool van overschoen. Op de Groenmarkt 'n natte windvlaag, 'n wankeling van je hoed gevolgd door 'n snelle grijpbeweging naar den rand van dit hoofddeksel en dan de parapluie maar stevig naar voren gestuwd ter bescherming.

Echt weertje om 't binnen behaaglijker te doen zijn dan buiten.

Dies stapten we Hollandais in. „Zaal I" zei de portier op de vraag waar 't anti-wed-comité vergaderde, en 'a smal trapje leidde naar de heilige plaats, waar ons 'n heilige taak wachtte.

't Was niet bijzonder vol, naar gissing zullen er 40 man gezeten hebben, maar de qu.liteit

van 't publiek, de qualiteit neen maar,

't was superbe, 't w«s louter e'lite en niet élite uit de Bocht van de Heerengracht, of élite uit 't Lange Voorhout, maar de elite van 't intellect onzer voetbalwereld.

Daar zat, om van bovenaf te beginnen, b. v. Con-imar. Hebt ge ooit iemand gezien mot 'n zoo wijsgeerig voorkomen ? Z'n oogopslag, z'n blik van onder z'n brilletje, heeft iets resoluuts, iets dierentemmerachtigs dwingend, d'r schichtigt in dat kijken iets dat me denken doet aan den blik van 'n oud schutterij-officier en de draad zijner filosophie loopt door z'n heele kloeke lijf. D'r ligt over de persoon van Con-i mar iets majesteite ijks. Hij lijkt op Dante, frappant, hij kon z'n broertje zijn. Hij heeft 't hoofd van Hegel, de schouders van Schopenhauer, de knieën van Kant en de beenen van Bolland. Als de Tweede Kamer niet had uitgemaakt dat er maar één verwekker mogelijk is, zou ik

twijfelen !

Onder de mindere goden en gewonere menschen merkten we Hirschmaa op, naast hem Joop Wijnmalen, met den nieuwen almanak in z'n zak. Andere jaar zal 't ding op tijd, dat is in September, verschijnen. Ook ditmaal slikten we deze 10-jaar-oude belofte. Dan was er Sam Bronkhorst. Hij vertelde me spontaan en enthousiast van z'n scheidsrechteren bij Sparta-Quick, ik had Sam nog nooit in vuur gezien, maar toen-ie 't kreeg over de aanmerkingen gemaakt op z'n fluit, tintelden z'n oogen, sprak-ie zelfbewust: „ik gebruik dat ding nou al twaalf jaar, zou 't nou ineens niet deugen?" M'n hart brak I

Om kwart over achten kwam 't comité binnen.

't Werd stil in 't zaaitj?. 't Waren groote mannen in zwarte jassen, met witte boorden en dito gezichten. D'r stonden gemakkelijke fauteuils om de groene tafel geschaard en al de heeren vleiden er zich in neer.

Hans in 't midden, lachend nu en dan, wat mompelend aan 't oor van Muiier, vriendelijk