is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 49, 03-12-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

van Dorst, Piederiet en Lieftink (midden); Joosen, Vermeer, Borgdorff, Prévot en Kant (voor).

De eerste helft van den wedstrijd kenmerkt zich door tactiekloos spel. Van de zijde van Vitesse is 't te kalm en te lakscb, van de zijde van 't Zesde te voortvarend en daardoor onzuiver. De partijen zijn aan elkaar gewaagd ; de uitvallen van Vitesse zijn echter gevaarlijker en waren Peltzer en Piederiet voornamelijk niet zoo uitsluitend en onvermoeid in hunne verdediging geweest, Vitesse zou niet doelpuntloos de rust aijn ingegaan. Ook Brandenburg past zich als verdediger goed aan, maar bezit de eigenaardige fout, dat hij zijn heil zoekt in hooge trappen, die, mogen zij al bewonderd worden door 't leken publiek, weinig^ heil aanbrengen voor zijn elftal. Bij deze fout wil ik echt r zijne goede zijde, dat hij nooit mist, niet onvermeld laten. Zooals gezegd, beurtelings krijgen de achterhoeden werk; gevaarlijke momenten komen echter niet voor en na ean vrij saaie 3 kwartier wordt gerust.

Na de hervatting krijgt het publiek een spel te zien, dat van beide zijden stukken beter is "dan vóór de rust. Hoewel niet kunnende wedijveren met eerste-klasse spel uit het Westen, komt dit thans aardig nabij. Vooral 't Zesde toont een ongekend vuur en wint met de minuten meer terrein. Bijna den geheelen tijd öa de rust zijn de militairen sterker en Ras krijgt gelegenheid zijne bewonderenswaardige kalmte bij 't doelverdedigen te toonen. Vitesse Valt nu en dan uit, maar strandt gewoonlijk op de Bredasche achterhoede en zoo niet, dan Zorgt Wijlhuijzen Jr. er door miserabel gepingel wel voor dat de Arnbemsche kansen steeds meer dalen. Om beurten schieten Borgdorff en Prevot op 't Arnhemeche doel, dat echter in t Arnhemsche achtertrio zich in eene uitstekende verdediging mag verheugen. De linkervleugelman Kant, is 't zwakste punt in de Voorhoede en mist enkelen. prachtkansen om Voor te zetten, waardoor Borgdorff c. s. niet Voor de rest kunnen zorgen. Ook Joosen mist een dot van een kans als bij op 5 M. afstand van 't open doel kalm Ras in de handen schiet, öoch de militaire rechtsbuiten wreekt spoedig 2VJne fout door kort hierna een bal van Prevot °p te vangen en in 't Arnhems*che net te deponeeren. Het oorverdoovend gejuich houdt öog aan als Vitesse na dit eerste en eenige doelpunt van den wedstrijd weer heeft afgegapt en dadelijk Poth aan den tand voelt, t Zesde legt zich voornamelijk op verdedigen toe, wat zeer noodig blijkt, want Vitesse komt geweldig opzetten en forceert een zestal hoekschoppen. 't Is echter te laat, de militairen s*aan pal en weten hunnen welverdienden voorsprong te behouden, zoodat 't einde aan 't Zesde ^e 1—0 overwinning bezorgt.

Cloche.

Rotterdamsehe kriskrasjes.

Weg eerste plaats, weg kampioenschap, kunnen, de Spartanen wel zeggen. Ze zouden jmmers met reuzencijfers winnen, in Haarlem tegen H.F.C 1 Lees de dagbladen van Zondagmorgen maar! De Spartanen gaan naar Haarlem

om hun positie te versterken, zoo zeker als het veld bespeelbaar is zoo winnen de Spartanen, roepen de bladen in koor en om nu de wisselvalligheid van voetbal en inzonderheid van Sparta (hoe treffend juist is het artikel over de roodwitten in de almanak) nog eens te bewijzen, verliezen zij in Haarlem met 3—1 I

Ook met het tweede en derde elftal is het misère. De reserve van de blauwwitte Haarlemmers was al even gelukkig als hun oudere collega's, hoewel zij niet konden winnen zagen zij toch de kans schoon om met een punt een gelijk spel en een doelpunt naar de Delftsche Poort tsrug te keeren.

Wat Sparts 3 betreft, de vorige maal hadden zij met 7—2 gewonnen en nog wel op vreemd terrein, zoodat het niet gewaagd leek te veronderstellen dat zij ook nu zouden winnen, wat gebeurt echter, het versterkte Achilles met o. a. Houwink en Kortlandt in de gelederen, h*alt heJ; kunststukje uit met 4—1 de beide punten in de wacht te sleepen.

Neen, dan V.O.C.! Voor de roodzwarten is het een absolute onmogelijkheid te verliezen, of de gasten nu Edo heeten of Alkmaar of hoe ook, steeds is de roodzwarte voorhoede present om de noodige opknappertjes voor het doelgemiddelde bij elkaar te „schrapen" terwijl de verdediging nog geen enkele maal op het Schuttersveld bewijzen van zwakte gaf.

Na het gelijk spel van verleden week zullen de tweede elftallers wel met niet veel hoop Hanenburg hebben opgezocht, zooals ik voorspelde, lieten de Vocers hier een veer, en er zal zeer hard gewerkt moeten worden, willen zij deze kostbare punten inhalen.

Eindelijk is er van U.S.C ook eens iets goeds te vermelden. Zij sloegen de Rappenaren met 3—2. Drie doelpunten in e'e'n wedstrijd is voor hen een ongekende luxe, als men weet, dat de voorgaande zeven wedstrijden totaal ook drie goals opleverden Opgepast nu, Heuvelbewoners, en zorgt nu dat de laatste plaats een cadeautje voor een concurrent is !

Voor D.V.S. is het gelukkig dat Volharding zoo regelmatig blijft verliezen, anders zag het er slecht voor hen uit. Met de grootste helft van de thuiswedstrijden reeds gespeeld is vier punten toch werkelijk te weinig. Nu weer verloren zij met 2—1 van U.V.V. Komt aan, Blauw-witten, denkt eens aan seizoen 1905—'06 en maakt niet dat het aantal Rotterdamsche tweede klassers door uw toedoen mat 1 vermindert.

Voor de derde klasse C speelde Xerxes tegen de leiders. Zij speelden gelijk, doch moet hierbij vermeld worden dat zij masr even twee penalties misten. Een goede aanleiding om de komende zomer hierin, onder Chadwick's leiding, speciaal te oefenen. Door dit gelijk spel komt Neptunus op de eerste plaats.

Hieronder weer zooals gewoonlijk de

Verslagen. Sparta II—H.F.C. II 1—1. Sparta stelt zich onder hoede van scheidsrechter Horburger als volgt op: Blom,

Weltevreede, van Peski, Welschen, Klip, Smeinck, van Dalsum, Hoff, Kleij, Jurgens, de Lange.