is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 49, 03-12-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

tl 2 T SPORTBLAD.

8e klasse C. AFC 7—Spatta 2 G. Barendz Jr.

Amstel—Neerlandia 4 J. van Pelt

13 December le klasse Neerlandia-Ajax 3 W. M. B. v. Iterson

2e klasse A AWA—TOG 2 P. Welsink Jr.

11 uur Neerl. 3—Sparta C 8. G. Scheffer

2e klasse B Volh. 3—DEC 2 B. Voorzanger

AFC 3-DOSB 2 A. Rous Jr. ■

2e klasse C. VVV 2—Amstel 2 J. Zondervan

VVA 3—SDO K. Jannes

3e klasse A Rapiditas 2—AWA H. Hessels

AFC 5-VVA 5 P. H. Kok

DEC 4—Ajax 5 I. D. Daam

3e klasse C Sparta 2-TJSC H. J. Bon

Blauw Wit 4-Neerl. 4 W. A. Ankringa

Ingetrokken boete No. 22. No. 31 AFO 4 f 2.50 volgens art. 108. No. 32 AFC 5 f 5 art. 79, No. 33 VVA 3 f 1 art. 74.

Gerehabiliteerd door Amstel J. Podt.

Elftallen voor December: AFC 1. A. W. Jansen en D. Buys voor D. Ouwehand en H. van Overeem.

AFC 2. J. Ruhling, D. Stornebrink en H. van Overeem voor R. A. Onslow van Lierop, D. Buys en A. F. Kunst. , „ ,,.

AFC 3. A. F. Kunbt en J. Schreuder voor J. Ruhling en D. Stornebrink.

AFC 4. C. G. K. F. Dandey, A. Dinkela en E. van Buuren Azn. voor S. van Abbe, J. Schreuder en L. H. C Storm.

AFC 6. L. H. C. Storm, A. F. von Reeken en N. 1. van Ruth voor A. Dinkela, C. G. K. F. Dandey en Ch. W. Brandt.

AFC 6. Ch. W. Brandt, J. B. J. Linsell en F Morpurgo voor N. de Vries, G. W. Schild Jr. en N. F. van Ruth. <

Ajax 3 Joh. Out en H. van Manen voor ff. F. Stokvis en K. J. P. F. den Hamer.

Ajax 4. L. Rubens, J. P. la Bastide, J. J. Roghair,

A. Pelser, J. D. van Oenen en H. F. Stokvis voor W. Werner, H van Manen, M. Pelser, Joh, Out, E.

B, van Tussenbroek en M. van Wulften.

AWA: P. Koop, J. A. Nijhuis en W. H. J. Polman voor P. Tolhuys, J. Hartgens en J. v. Raavenswaay.

Blauw Wit l. R. Moolenijzer en E. v. d. Kluft voor A. Vogel en P. W. Putter.

Blauw Wit 2. A. König, B. Bielesmit, W. Lucas en W. K. Smit voor E. v, d. Kluft, Tj. de Vries, R. Moolenijzer K. v. d. Kluft.

Blauw Wit 3. P. Putter, C. L. Wilders, H. Meijer, Th. Smitselaar en G. Werner voor B. Bielesmit, W. K. Smit, A. Drilling, A. König en W. Lucas.

DEC li G. van Beers voor M. van Pietersom.

DEC 2. J. de Veer en P. Arends voor G. v. Beers en J. Beek. ''

RAP 1. A. G. van Seventer voor T. Hoogenboom.

RAP 2. T. Hoogenboom voor C. van Engers.

RAP 3. C van Engers, J. Job, L. Vromen en D. A. F. Gooszen voor G. H. van Essen, J. J. B. J. Swaan, S. Catz en J. Wakerlin.

Rapiditas. J. Leslie Miller voor A. Flodorp.

Sparta 2. D. F. Bongaertz Jr. voor Ch. Boekhoff.

Volh. 1. W. Hoogenboom voor R. M. Arntzenius.

Volh. 2. R. M. A-ntzenius voor W. Hoogenboom.

VVA 2. D. van Kessel, W. Worm en B. L. Jobst voor G. J. de Jager W. A. Ankringa en Y. H. A. Haag.

VVA 3. H. C. A. Glas, W. J. de Bock en B. Bothe voor D. v. Kessel, B. L. Jobst en G. Muller.

VVA 4. J. Wansink, J. de Baat Doelman en G. Muller voor W. J. de Bock, A. Houtman en B. Bothe.

VVV. J. Kok voor J. Wagenaar.

J. H. BERGMEIJER, le secr.

Krayenhoffstraat l.

ADSPIR ANTEN-COMPETITIE. Uitslagen van Zaterdag j.1.: Volh. 2—AW 1—2; Ajax-WA 1-0.

Wedstrijdprogramma. 5 Dec. Volh. 1—Volh. 2 H. J. Bon

VVA—AFC S. v. Milligen Jr.

12 Deo. Ajax—AW W. F. vrd. Lee

Volh. 2—VVA A. R. Meijer Jr.

lö Dee. AFC—Volh. 2 H. J. Bon

AVV- Volh. 1 W. F. v. d. Lee.

26 Dec. Ajax—AFC S. v. Milliger Jr.

VVA—Volh. 2 AR Meijer Jr.

Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN, 2e secr.

Haagsehe Voetbalbond.

Elftallen voor December. ., Quik 1 en Concordia 1 als dcor den NVB gepub»

cee'd. I Quick 2. H. J. G. Ferz»naar, H. Boers L. Bosscha';

„Duinoorder", M. de Waal, H. E. le Sueur, rDanie'j

C. W. Klicks, J. D Richelle, G. J. D. C. Goedh»*'

en J. K. v. d. Schaaff.

Voorwaarts. J. H. Vos, P. C. de Bruin, Chr. B<^6

gerh..ud, A. Nijland. J. Hoogerhoud, L. K. G. '

Comte, N. de Bruin,' J. Burghout, W. van Gilst, *

van Gilst en W. v. d. Waal. DVV. Aan te vullen met G. Nieuwenhuizen. j| Concordia. Als voor de maand November is opg"f

geven.

Boeten 22 November. j No 55 Concordia art 77 f 2.50. DVV 4- Concord. 56 Delfla art 76 f 1 50. DVV-Delfia 2. , De penningm. J. H. Welcher is wegens ophand*] t zijnd examen gedurende December verhinderd tv. functies waar te nemen. Men wordt daarom verzotj I tot den len Januari alle correspondentie, best**^ voor den penningmeester, te richten tot den -«S I Voorzitter, H. Goedhart, Laan van Meerdervoort j | Den Haag. Op 25 December a.s. (le Kerstdag) zal wedstrijd HW 1-HB3 1 gespeeld worden om <> Beukema.beker op het terrein van HW, scheidsreoB| I H. A. Meerum Terwogt, Grensrechters W. Eijmers en A. v. d. Moer. Vrijen toegang wordt verleer d » leden en donateurs v'aZ R.W. benevens aan schei0' rechters van den HVB op vertoon van diploma. j| Bilderdijkstraat 60. L. MOONEN, le <

Van Concordia is ingekomen een verzoek om "» l 3e elftal uit de competitie terug te trekken. j j Uitslagen van op 22 November gespeelde wedstrijd 11 PVV 3—RVV 12 3, Zwart-Wit—'s Gravenhage n j DVV 4—Conc. 3 5—0 (wegens niet opkomen) yvi E —Sparta 3-3, ADO-Delfia 2 17-1, RVV 2- Vd I waarts 3 0—9. $

De competitieleider maakt bekend dat dezen ww»j I indien noodig uitstel van wedstrijden wegens ijs t maak bekend zal worden gemaakt in de voornaaW I Haagsche bladen 's Zaterdagsavonds verschijne» | terwijl te Delft berichten dienaangaande kunnen * I den ingewonnen bij den consul, aldaar.

V. d. PUTTEN, Competitieleid*1] I

Grand Hotel „Coomans

Café-Restaurant.

Hoofdsteeg — Rotterdam.

Kamers vanaf ƒ 1,75 met inbegrip i ontbijt, licht en bediening.

Restaurant a la carte den geheelen dag-

American-Hotel'

Café-Restaurant.

Geheel nieuw herbouwd en met J alle comfort inger'^.

Personenlift. — Electrische verlichting. \

Centrale verwarming. — Omnibus. ^

\m sterdam. jLeidschep*^

UTRECHT.

Haagsche Koffieh#

CAFÉ-RESTAURANT.

Plein Vredenburg, - W. J. A. VAN DE BILK

J%mke berging voor Bj/imelm m Automd^^