is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 3, 21-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

CONSTANTIN-CIGARETTEN.

Bijzonder aanbevolen merken: CONSTANTE* No. 23 1 CU RETONNAH l^aGt. CON8TANTIN No. 84 S Ct. CONSTANTIN No. 85#7aCf.

Importeurs: WIIXEM HUYSMAIS & Co. - Eindhoven.

Helaas, neen, men zou haast zeggen: „E» heerecht de siilte van het graf, dsar in het stille Zuiden. Stille gelatenheid in het lot, door 't toeval haar beschoren". Geen opwekkende woorden meer van v. d. Bosch, geen critieken op „Spelars en Kijkers". Het roemvolle Wilhelmina dwaalt rond tusschen vroeger onbekende grootheden. Maar toch leeft het nog en bloeit zelfs weder op. Na het treuren van verleden jaar, volgde gelukkig animo onder spelers en publiek, welke zich reeds uitte in de eerste helft van het nu afgewerkte seizoenprogramma.

Van 6 gespeelde wedstrijden 5 gewoanen en 1 geljjk is een resultaat, dat hoop geeft voor de toekomst.

Zoo ook toonde zy ook verleden Zondag weer nog iets te kunnen presteeren.

De wedstrijd tegen het sterke E.V.V.-elftal bewijst dit weer, want niettegenstaande de ongunstigste omstandigheden (6 invallers, slecht terrein, enz. enz.) werd deze wedstrijd toch nog gewonnen.

Ruim half drie blaast scheidsrechter Katoen beide elftallen in 't veld. Reeds in 't begin kon men zien, dat het terrein zich er niet toe leende, om mooi spel te laten zien, zoodat de beide voorhoeden gemakkelijk in bedwang gehouden werden, door de respectievelijke verdedigingen, waarin bij E.V.V. de A.FXUpaler Huese en bij Wilhelmina het duo Gevers (back en keeper) uitblonken.

Na de rust speelt Wilhelmina met den stormwind in den rug, en hoopten wij Wilhelmina te zien ophalen. Het liep echter anders uit, 7.elfn maakt E.V.V. het eerste doelpunt, nu

Voor de League werden de volgende wedstrijden gespeeld

'waarin divisie.

Fulham 0 The Arsenal

ölossop 1 Linenln City

Huil City 2 Leeda City

werd het toch te bar, men kon zien, dat het moest bij Wilhelmina en dat harde werken werd dan ook beloond, door in 5 minuten tijd gelijk te maken en tevecs de leiding te nemen beide malen uit een corner door den kleinen linksbinnen.

Mogen echter de omstandigheden er toe leiden, dat voor de nu nog komende zware wedstrijden, eens het volledig elftal verschijnen kan, om dan te kunnen toonen, wat de club nog kan presteeren, wanneer animo en sporlgeest haar bezielen. TOON.

BUITENLAND

Voetbal in Engeland.

De 5 verleden week onbeslist gebleven Cupwedstrijden werden Zaterdag overgeepseld, terwyi thans tevens gespeeld zou worden de verleden week wegens onbespeelbaarheid van het terrein uitgestelden wedstrijd te Bristol.

De resultaten dezer b weastrijaen waren :

5—2

2- 0

3- 0 3—2 1-2 0-0

18 000

20.000 17 000 28.000 12.000 8.000

♦ niiolaoa—Hwindnn

Manoh. City—Preston Noith End *Birmingham—Cristal Palace Newcastle United—West Ham Plymouth Argyle—Bury

De wedstrijden van de Bristol tfo/ers ragen Southend United zal dus overgespeeld worden.

De uitslagen dezer wedstryden zijn vrgwel overeenkomstig de verwachtingen, alleen had men niet zoo'n groote overwinning voor Chelsea verwacht. Na T/o uur stond htt hier echter 2—2, cjjfers die "beter de krachtsverhouding

aangeven.

Karate divisie.

Aston Villa 0 Sheffield Wed. 0 Bradferd 3 Notts County 1

Liverpool 2 Bunderland 1 Manchester Un. 4 Bolton Wander. 1 Middlesbrough 5 Everton 1 Oldham AthletïcS Blackburn Rot. 2 Sheffield Unit. 2 West Br. Alb. 0 Tottenh. Hots. 0 Bradford City 0

1

2 0

Leicester Posse 2 Giimsby Town 0

Notts Forest 3 Hudd. Town 2 Stoi>port County 2 Clapton Oriënt 0 Wolverh. Wan. 0 Derby County 1

Zuidelijke League.

Cardiff City 3 Gillingham

Exeter City Quean's P. R. Millwall Athl. Portismouth

1

2Norwich City 0 4 Southampton 3

0 Baading 1

1 Croydon Oomm. 1

ATHLETIEK

Nederiandsche Athletiek Unie.

Officieele Mededeelingen. Aan de Hoogedelgestrenge Heeren Commandanten der Garnizoensplaatsen.

Hoogeddgestrenge Heeren, Aangezien algemeen blijkt, dat onder alle sporten, die onder de militairen beoefend moeten worden, de athletiek (hardloopsn, hindernisloopen, wan delen, hoog-, ver-, polsstokspringen, driesprong, discus-, speer-, hamer- en kogelwerpen,

fcteen stootan, touwtrekken) van het grootste belang is om te verkrijgen lichamelijk fl nk geoefende mannen, heeft het Bestuur der Nederiandsche Athletiek Unie besloten om de Heeren Garnizoenscommandanten hierin zooveel mogelijk behulpzaam te zijn, vertrouwende, dat dit pogen Uwe sympathie z»l wegdragen.

Alreeds wordt in de stelling Amsterdam op de verschillende forten gedemonstreerd, waartoe door de maatschappij tot Nut van het Algemeen de noodige materialen zg» beschikbaar gesteld. Niet alle garnizoensplaatsen zijn echter zoo gelukkig om zich in het bezit gesteld te zien van