is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 4, 28-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPOETBLAD.

6

CIGARETTES

- Met goud- of kurk mondstuk -

Wedstrijdprogramma voor Zondag 31 Jannari 1915 Westelijke Afdeeling. Afdeeling A. H.V.V,—H.B.S. W. Eymers Jr.

H.F.C—Spa^a H. J Willing.

Hercules—D.F.C. G E. Bouwmeester

Afdeeling B. V.V.A.—Blauw wit F. J. van Eysden.

V.R.C—A F.C. J. Gosscbalk.

SparUan—Militair J. C. de Haan.

Haarlem II—Aj«x W. Katoen.

Afdeeling C. D.V.S.—Dordrecht G. J. van Tr cht.

Sparta II—Unitas A. J. Bronkhorst.

D.F.C II-Xerxes J. F. Nobel.

S.V.V.—R.F.C. J. K. Grootmeyer.

Afdeeling D. Quick II—Ajax W. Willing Jr.

H B.S. II—D.V.V. W. van Paassen.

sportman—V. U.C J. G. Bo.n.

Afdeeling E. Allen W.—Kamp. K. L. van Praag.

U.V.V. II— Herc.II L. Knegt.

Kapiditas—Victoria J. A. Wijnmalen.

Afdeeling F. Alc. V.—Purmerst. D. Gorter Czn.

Z.F C—den Helder J. Heynert.

W.F.C—West Frisia P. J. v.d. Horst.

Afdeeling G. R.C.H.—ED.O. A. de Haan Azn.

Kmh.—Storrov. W. Welsink.

H.S.V.—V.V.C. N. Morell.

Afdeeling H. Hermes II—D.VS. II M. Oele Jr.

Xerx. II—V.O.C. III B. Spanj ersberg.

Afdeeling J. Leond.—Fortuoa H O Zaegers.

U.D I.—Conc. II A. Fiegee.

Afdeeling K. Fort. II—Feyen. Ph. J. v.d. Enden,

Lycurgus—Excels. A. van Havezaath,

Afdeeling L. Amstel—D.W-S. W. C. Snoek.

B.0 S.B.—D.O.S.O. W. Meschendorp.

S.N.V.—Wilb. V. A. Bakkenist.

Steeds V.—Neerland. H. J. Bon.

Afdeeling M. A.F.C U—D.E.C. 11 P. M. Deerenberg.

BI. Wit 111—V.R.C. 11 H. van Leeuwen. Ajax 11—V.V.A. 11 P. Brettschneider.

Afdeeling N. V.R.C 111-BI. W? 111 H. v. Musscher. Wilh. V. 11—Rap. 11 J. P. Ooms.

Ik heb mij er dikwijls van overtuigd, dat Koffie „Hag", de caffeïnvrije boonenkoffie, geen invloed uitoef ent op de werking der maag.

Dr. Med. SEMI MEYER, Danzig. Zscht. f. physik. u. diatet. Therapie 1910. BI. Ilf.

Afdeeling O. Olympia-A.D.O. J. H. Poelmeyer.

U NI -T.O.P. A. Janeen.

Afdeeling P. Kamp. 11—AU. W.ll G.H.Mos. S V S.—D.O.S. K. C. W. de Oude.

Voorwaarts—HiW. 11 G. C D. van Dijk.

Oostelijke Afdeeling.

Aideeling A. U.D.—Vitesse W. Vistcher.

Quick—Rob. et Vel. J. B. v. d. Heide.

G. V.C—Tubantia G. J. Njjland.

Afdeeling B. p.W.-Herakles J H. de Wolf.

Hengelo—E. Boys Z. van Arnhem.

Afdeeling C.

H. V.C—Daventria E. Wolbars.

Afdeeling D. Tubantia U-Z S.C J. Cohen (Zutfet).

h. et Vel. 11—G.F.C. J. Lijzen.

Afdeeling E. Gennep—Quick 11 G Beynvoort.

Theole—N.E.C Louis Hartman.

H- Hendrik—G-V.C. 11 G. Tb. Ooste.brug. V.V.O.—Wagening. P- A. van Polvliet

Vitesse II—Zu p^^n G. B. de Grooth.

Zuidelijke Afdeeling.

Afdeeling A E M N.—M.V.V.O. T. Nauta.

D O S.K.O.—Vlis. P. van Gestel.

Afdeeling B.

N.A.O—Waal. V. A. Drilling.

Wil II—Helmond C. Drinkenburg.

de Valk-^Eiadhoven K. Jannes.

Afdeeling D. M.S.V.—G.S.C. K. Hoefnagels.

Noordelijke Afdeeling. Aideeling A W.V V—Forward J. Cohen (Gr.)

Be Quick—Veend. Menno S. Kalma.

Achiiles—Frisia H. E. Hulsebos.

Afdeeling B. Forw. II-S.O,S G. Veenma.

Afdeeling C Veend. II—Upright W. M. de Draayer

Uit de Hofstad.

H.V.V.-H.P.C. 4 - o. Zjj, die nog niet ten volle overtuigd waren van den grooten invloed, welke de scheidsrechter op het verloop van een wedstrijd heeft, hebben in de laatste weken het proefondervindelijk bewgs hiervan gekregen. Niet zoozeer bedoel ik, dat van diens (verkeerde) beslissingen de