is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 21, 27-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD.

had te houden of in te loopen.

Langzamerhand echter daalde H.F.C.s spelpeil en daarvan maakte D.F.C. gebruik, hadden de roodwitten een sneller schutter gehad, doelman Sijpesteijn was er niet zonder kleerscheuren afgekomen; thans kon hij zich tijdig opstellen in de lijn, waarlangs het schot kwam en dus de kogels stoppen. Toen tegen het einde de Waal slap op v. Hemert terugspeelde, schoot Dolf Bouvy als een kat toe en wist hij snel het leder in het doel te loopen. Nadat de lat nog *n paar goede schoten van Geurink en Swart had gehouden floot de scheidsrechter einde.

D.F.C. begon de noodcompetitie met eene smadelijke nederlaag, 9—2, tegen H.Y.V., zij eindigt ook met een nederlaag; maar, hoewel de roodwitten zwakker waren en dus moesten verliezen, was het krachtsverschil niet zoo, als de uitslag zou doen vermoeden, zeer zeker hadden ze voor hun werk wel een paar tegenpunten verdiend.

De vrees, dat D.F.C. als hekkensluiter zou optreden, is niet bewaarheid, als no. 6 neemt zij nog een goede plaats in onder hare zusters in de 1 e klasse; toch eischt de toestand van den kant der leden nauwgezette oefening, van den kant van het bestuur goede verstandige leiding om D.E.C. voor het komende seizoen in staat te stellen hare positie met succes te handhaven. NEO.

CRICKET

Nederiandsche Cricket Bond, Bestuur :

H. S. Isbrucker, Columbusstraat 116, den Haag, Voorzitter.

A. de Haan Azn., Pretoriusstraat 90, Amsterdam, Vice- Voorzitter.

C. J. Groothoff, Admiraal de Ruijterweg 881, Amsterdam, Secretaris.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 54 b, Rotterdam, Penningmeester.

H. van Booven, Diergaardepark 4, Hilversum, Commissaris.

E. B. van Lier, Okeghemstraat 5, Amsterdam, Commissaris.

P. M. van Wijk, Frankenslag 151, Scheveningen, Commissaris.

J. D. Bijleveld, 21e Landweer Bataljon, 4e Divisie, Leger te Velde, Commissaris. Secretarissen:

Rood en Wit, F. A. Davidson, Wagenweg 60. Haarlem.

V.B.C., J. A. Wijnmalen, Nieuwe Tolstraat 97, Amsterdam.

's-Gr. CC, C. G. Nolet, Lange Beestenmarkt 9, den Haag.

Hilversum, H. v. Booven, Diergaardepark 4, Hilversum.

Eermes, J. F. van Buijsen, Schiedam.

Haarlem, J. A. J. Paulen, Kleverparkweg 142, Haarlem.

V.V.V., H. Engelgeer, P. C.Hooftstraat 171, Amsterdam.

V.O.C., R. Vermeulen, Schiekade O.Z. 180b, Rotterdam.

Aioion, C. E, van de Stadt, Stationsstraat 94, Zaandam.

Ajax,K. G. J. de Bruijn, Papengracht 26,Leiden. H.B.S., A. Keilholz, Haarlemmerstraat 23, Leiden.

Sparta, J. Ivens, Jonkerfransstraat 14 B, Rotterdam.

Kampong, W. G. van Brussel, Leidscheweg lb, Utrecht.

Uitgesloten 9 tallen.

Rood en Wit: C. J. Posthuma, mr. A. A. Diemer Kool, W. van Waveren, J. J. Swens, E. Holdert, jhr. A. van de Poll, W. H. R. van Manen, jhr. W. van Spengler en H. de Jong.

's Gr. CC.: Jhr. mr. C. Feith, jhr. mr. C. W. Feith, J.W. G. Coops, E. M. La Chapelle, A. Fokker, C. van Loon, C. de Beus, Denninghof Stelling en D. Kessler.

Van V.B.C. en Hermes ontving ik nog geen opgaaf.

Uitslagen der gespeelde wedstrijden:

Zondag 23 Mei. Rood en Wit—Hilversum gewonnen door Rood en Wit met een innings en 70 runs.

's Gr. CC. II—H.B.S. gewonnen door 's Gr. CC II met 10 wickets.

Ajax—V.0 C. gewonnen door Ajax met 6 wickets.

Maandag 24 Mei, 's Gr. CC—Hermes gewonnen door 's Gr. CC. met 6 runs.

Rood en Wit II—Albion gewonnen door R.W. II met een innings en 217 runs. Wedstrijdprogramma 80 Mei. Schiedam. Hermes—V.R.C Hilversum. Hilversum—'s Gr. CC Den Haag. 's Gr. CC II—V.O.C. Leiden. Ajax—H.B.S.

Haarlem. Haarlem—V.R.C. II. „ Rood en Wit II—V.V.V.

6 Juni.

Haarlem. Rood—Wit 's Gr. CC

Amsterdam. V.R C. II—V.V.V.

Schiedam. Hermes II—V.O.C.

Den Haag. H.B.S.—Ajax.

N.B. In verband met den wedstrijd van een door den heer Van Booven bijeengebrachte XI tegen de Engelsche geïnterneerden te Groningen, stelde ik voor 6 Juni voor de waarschijnlijk daarbij betrokken vereenigingen geen wedstrijd vast. Mocht echter blijken, dat het mogelijk is meerdere wedstrijden vast te stellen, dan ontvangen de betrokken clubs daarvan zoo spoedig mogelijk bericht.

De Secretaris, Adm. de Ruijterweg 88. C. J. GROOTHOFF.

Van Bat en Bal.

De Openingswedstrijden van de competitie hebben het met het weer bijzonder getroffen en al was het vertoonde spel, als een gevolg van ongooefendheid, niet steeds fraai, dan is er toch met opgewektheid gespeeld.

Ia Haarlem begon Zondag de eerste klas met den wedstrijd Rood en Wit—Hilversum en voor heu, die bekend zijn met de moeilijkheden aan het bijeenbrengen van een eenigszins behoorlijk elftal te Hilversum verbonden, was het geen verrassing, dat het een inningsnederlaag voor