is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 1, 06-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

H HOLLEN KAMP d C?

Amsterdam ^ Rotterdeon den Dosch=Breda

In onze magazijnen vindt U steeds een keur. collectie der modernste modellen voor Heeren= en Kinderkleeding, vanaf het fijnste genre tot de meer goedkoopere soorten, zoowel maatwerk als confectie. Ook in Sportkleeding zyn wij ruim gesorteerd.

allerlei koddige zenuwgebaren. Na rust werd z'n toet steeds langer, terwijl de Amsterdammers in zaligheid zwommen. Een zenuwachtige dame kneep me uit louter blijdschap voortdurend in m'n kuit en de „pur-sang" Ajacied begon Seemann en de anderen langzamerhand waardig te keuren, om 't volgend seizoen in het roodwit te spelen. In elk geval was ieder hoofdstedeling big, dat hun vertegenwoordigers ten slotte voor de overwinning zorgden.

Hoe er gespeeld is. Allereerst m'n hulde aan de verliezers! Ik ken het Noordelijk voetbal zeer goed van 'n twaalftal jaren terug, doch 't is sedert enorm vooruitgegaan. Uit dien tijd herinner ik me alleen nog den Be Quick-speler Bruin Oving. Deze veteraan kan nog best meedoen. Verder zag ik de Noordelijken in den loop der jaren nog herhaaldelgk in actie en Cleveringa, Schoon• neyoh, Tjeenk Willink en Valkena . zgn voor mij geen onbekenden, 't Spel van deze verdedigers is er geducht op vooruitgegaan. In 't bijzonder memoreer ik het stugge en tactnche werken van Schoonhoven. Deze lenige Winschoter heeft 'n fraaie partij vertoond, die ons hier nog lang heugen zal. 't Feit dat hij bijna den geheelen wedstrijd den gevaarlijken Gupffert in bedwang gehouden heeft, spreekt voor *ich. Trouwens de gebeele Noordelpke middenlinie was van le kl. kwaliteit. Ook captain Tjeenk Willink en de lange Frisiaan Valkena speelden zeer goed. Als geheel overtrof deze linie die der Amsterdammers. Van de voorhoede, die voor de rust keurig en snel combineerde öoem ik in de eerste plaats Tetzner en v. Linge. Oe minste was de linksbuiten v. Kregten van Velocitas. Een werkelijk zwak punt was er echter in de combinatie niet aan te wgzen en «eer zeker kunnen de Noordelijken met groote voldoening terugzien op hun uitstapje naar de hoofdstad.

Het Amsterdamsch Elftal heeft niet geheel aan mijn verwachtingen beantwoord, al vtel 't spel na de rust te prijzen.

De fout was, dat de- spelers elkaar niet begrepen en dus 't samenspel zeer slechts was. ^elfa toen het na de rust goed ging, toen nog ^as het combineeren hoogst primitief. Zweerts ueeft voor rust naast de gememoreerde fouten goede dingen gedaas, doch zijn wegwerken was "iet zeker genoeg, v. d. Kluft Sr. was mede gehuld aan de 2e goal en na rust mande hij er eens ^oaal overheen. Overigens heeft hij uitstekend gepeeld. Minder heeft van 't Soest voldaan 11 ik handhaaf m'n meening, dat de jonge • d. Kluft verre boven dezen V.R.A.'er te weferesren is. De Ajax-middenlinie heeft wel

aan de verwachtingen beantwoord (Hordijk was de beste, Terwee de minste) doch toch ging van dit trio niet zooveel kracht uit als anders in clubwedstrijden. Dit kwam omdat het zich niet zoo gemakkelijk aanpassen kon aan 't spel der achterspelers. De voorhoede, voor de rust zeer matig, kwam gedurende de 2e helft flink op dreef. Broekman (hoewel door een blessure op halve kracht spelend) en Seeman waren toen de uitblinkers, doch ook de Spartanen en Gupfert leverden nuttig werk. Qua combinatie leverde de voorhoede en trouwens de geheele ploeg niet dat wat we verwacht hadden, doch we zgn overtuigd, dat na eenige oefening en na aanbrenging van de aangegeven versterking (Schindeler en v. d. Kluft Jr.) dat het Amsterdamsch Elftal heel wat meer prestoeren zou en voor weinig combinaties behoeft onder te doen.

De leiding van den wedstrijd berustte bij Nijland, die 't jaar zeer slecht ingezet heeft. Legio gevallen van buitenspel werden door hem overzien en anderen verkeerd beoordeeld. Een volgend maal beter!

Blauw-Wit klopt U.V.V. Al weer is 'n Westelijke le klasser door een der Amsterdamsche vereenigingen geklopt, ditmaal zelfs nog wel op eigen terrein. Na de overwinningen van Ajax op Haarlem en van V.R.A. op Hercules, is thans Blauw Wit er in geslaagd om te Utrecht met 2—0 van U.V.V. te winnen. Inderdaad 'n verdienstelijke prestatie en een hernieuwd bewijs, dat de sterke Amsterdamsche 2e klassers tegenwoordig weinig of niets onderdoen voor het gros der le kl. vereenigingen. Daarbij misten de Zebra's nog wel hun aanvoerder, die in 't Stadion voor Amsterdam uitkwam. De veteraan Parridon was zgn remplacant en met Schindeler en v. d. Kluft Jr., gesteund door de actieve middenlinie, werd een ondoordringbare muur geworpen tegen de Stichtsche aanvallen. Hoofdzakelijk was deze oefenwedstrijd door de Zebra's echter aangegaan, om een nieuwe voorhoede te probeeren. De beide doelpunten tegen een le kl. verdediging behaald doen het beste van de proefneming verwachten.

V.V.A. te Arnhem. Ook de rood-zwart gestreepten hebben zich gedurende de feestwedstrijden van hun goede zijde doen kennen. Te Arnhem tegen Vitesse verloren zg slechts met 2—3 en met hun Crack Seemann in de gelederen, zou 't waarschijnlijk niet op 'n nederlaag zgn uitgeloopen. Hoewel Vitesse in de competitie een weinig fraaie positie inneemt, dank zij een zeer slechten start, zoo hebben de Arnbemsche geel zwarten