is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 3, 20-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

tl Ë T S P Ö Ë T B li A B.

Nee.landia—Z.F.C. H. E. Wit bols

Wilh. V.—Rapid. H. Yuyk

3e klasse E.

Baarn—S.V.S. H. M. v. Lseuwen

U.F.C.—D.0,0. H. Weggeman

Vriendens.—D.O.S. C Brands Jr.

Reserve 2e klasse A.

D V.V. 2—Herm. 2 M. H. de Gou

S.V.V. 2—Conc. 2 K. Hemerik

Sparta 3—Xetxes 2 A. v. Aken

Reserve 2e klasse B.

Uaitas 2-Feyen. 2 H. J. Krijgsman

Lsonidas—U.S.C. 2 W. J. Kloek

Excel. 2—Fortuna 2 H. Kwindt

Reserve 2e klasse C.

Kamp. 2—U.V.V. 3 J. Cambier

't Gooi 2—AfS.W. 2 H. P. Rsnes

Herc. 2—D.O.S. 2 A. C. Daavers

Reserve 2e klasse D.

A.F.C. 3—V.V.A. 2 C. Westerbeek

Spart. 2—V.R.A.2 M. v/d Akker

Reserve 2e klasse E.

Edo II—V.R.A. III J. P. Ooms

BI. Wit 3—Herc. 3 J. G. Nordeman

W.F.C 2—Holl. 2 G. H. Moa

OOSTELIJKE AFDEELING.

Ie klasse.

R. et Vel.—BeQuick A. v. Weeuen

U.D.—Vitesse W. Visscher

Reserve le klasse. Vitesse 2—Tub. 2 W. F. Slee

Go ahead2—O.V.C.2 H. W. Brusger

2e klasse A. Tubanters—Hersk. J. B. v/d Heide

2e klasse B. Quick A—Quick K P. A. Bomer

3e klasse A. Theole 2—Quick 3 Joh. H. H. J. Meys

3e klasse B. United—Z.A.C 2 P. Borgdorff

3e klasse G. Hengelo 2-Warnsv. W. Jansen

ZUIDELIJKE AFDEELING.

Ie klasse.

N.A.C.—Wilhelm. Willem 2—R.V.V. V.V.V.—M.S.V.

Se klasse A. Veloc. 2—VlisBicg. E.M.M.—Zeeiandia

2e klasse B. M.V.V.2-R.V.V.2

2e klasse C.

Eindh.—de Valk Wilh.2—Pb.Sportv.

3e klasse. Vlissiag 2 Posaidon

NOORDELIJKE AFDEELING.

2e klasse.

Velocitas—Achiiles E. M. Wiersema

Veendasn—B*.Quick J. J. Boswjjk.

Reserve 2e klasse. BeQuick—Veeodam A. Brouwer

W.V.V.—Frisia G. Veenma

3e klasse.

V.I.A.-G.V.V. J. Rozenberg

UITSLAGEN VAN WEDSTRIJDEN gespeeld op Zondag 16 Januari 1916.

WESTELIJKE AFDEELING. D.F.C.—H.F.C'. 3-2 ti. A. Tromp H.V.V.—Quick 1—8 W. Eymers Jr.

U.V.V.—H.B.S. 5-0 G. E. Bouwmeester Sparta—Hercules 3—4 M. Bos H.F.C. 2—H.V.V.2 6—1 J. J. F. v. Gessel H.B.S. 2-U.V.V. 2 1-1 A. de Haan Concordia—Neptussus 8—0 L. de Waerd BI. W.-D.V.V. 3-0 P. Welsink Jr. Hilversum—V.R.A. 0—0 J. Muiters Lycurges—U.S.C. 0—0 B. Spanjsrsberg R.S&G.V.—CV.V. 1—1 A. van Havezaath U.D.I.—Hermes 3—0 J. A. Plasmeyer D.V.C.-U.N.L 2-6 J. Oosterweeghel

Sportman- Olympia 3—1 W. Willing Jr. St. Voorw.—V.V.C. •) A. Domburg R.C.O.—H.S.V. 1—0 W.J.v.Wagtendenk Bloem.—Heemst. 4—0 L. Barentsen. Hortus—A.W.A. 4—1 D. Wijnschenk D.V.S. 2—Sparta 8 2—5 W. Sanders H tm. 2—V.O.C. 3 2—4 W. J. Kloek Nept. 2—L 'onidas 2 7—0 J. P. Allart F«yen. 2—U.D.I. 2 1—1 H. Kwindt U.S.C. 2—Excels. 2 1—3 H. J. Krijgsman All.W. II—D.O.S. 2 4—0 H. P. Renaes U.V.V. 3—Voorw. 2 1—1 A. C. üanvers. V.R.A. 3—Hefc.3 0—3 W. Meschendorp

OOSTELIJKE AFDEELING. Tubantia—U.D. 1—2 H. J. Willing

Quick N.—Vitesse 0—2 W. Visscher Vites.2—Go shead 2 3—7 W. F. Slee Easchedé—P.W. 2—2 A. Kelderman Daventria—H.V.C. 0—5 J. H. v. d. Schalk Warnsv.—G F.C. 2—1 H. Wullink

ZUIDELIJKE AFDEELING. Velocitas—Willemll 0—1 Meeium Terwogt M.V.V.—M.S.V. 3—0 H. J. M. v. Rooy N.A.C. II—Vlis ingen 1—0 W. de Lange Hsimond—de Valk 3—2 J. H. de Wolf roseidon-Z.Vooruit 2—5 D. van Belois VliasiQg.2-Vlissing.3 1—0 J. C. Huissoon

NOORDELIJKE AFDEELING. Forward—W.V.V. 5—1 J. F. de Jager Veendam—Frisia 2—2 G. Veenma

*) Steeds Voorwaarts weigerde te spelen en krijgt dus 2 winstpunten in mindering.

Van de Prinsenlaan.

Sparta—Hercules 3—4.

'n Pechdag.

Al ben ik geen Rotterdammer, ik mag die Rotterdammers toch wel. Hun hart klopt op de rechte plaats. Die kerels weten zoo spontaan uit den hoek te komen, ƒ 100.000 brengen ze in een paar uur tn'd in de N. JRott. Courant bijeen, ten behoeve van den nationale» watersnood, voordat er in de Hoofdstad, in welks onmiddellijke nabijheid de ramp in hoofdzaak voorviel, nog maar een commissie tot hulp in elkaar is gezet. Ze hebben ginds in de Maasstad initiatief en wat kunnen ze daarmee soms prachtig voor den dag kornet?.

Op sommig ander gebied is men te Rotterdam echter verbazend achterlijk. Ik wil *r m'n oogen geenszins voor sluiten. Neem b.v. de bestrating; die is er rechtaf miserabel. Lieve hemel wat 'n keien en wat zijn ze door onvakkundige arbeiders stumperig in de wegen gestampt. Al