is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

Gr. HOHMANN

HEEM5N MODEMAGAZIJN

P. 0. Hooflstnit n - Telef. Z. 814

Steeds fliok gesorteerd in overhemden, dassen, handschoenen ena, enz.

ZIE DE ETALAGE.

H.v.EersteNsdBrlandscheFabriek vin ftsbestceraentplatsn.

Amsterdam - Cruquiusweg Telefoons 7710 en 8903.

A8BE8TCESEHTPIATEM, LEIEN en GOLFPLATEN,

voor Dakbedekking op

Sportterreinen en Clubgebouwen.

Licht, Stei-k, Onvepwoastbaar,

Isoteerena, ssranawnj.

[Café des Artistes] ' CONCERT „TZI6ANE8" WAGENSTRAAT 3-7

vis a vis du Flora-Theater. ;

i

imsterdaiscle graveermnohting

GRAVENSTRAAT 12

•MAILLE PLATEN

wedstrijden toe. Ajax echter moet nog 3 wedstrijden spelen en Blauw Wit nog vier. Voor de kamp-oenswedstrhden der 3 afdeelingskampioenen zijn minstens 6 Zondagen vereiscat, zoodat ook de 2e klassers nog 10 Zondagen noodig hebben om hun pcognmma zoover te beëindigen, dat de kampicenswedstrrj^n beginnen kucnec. Wordt eventueel Blauw Wit algeheel kampioen, dan heeft zrj dus 14, eventueel 13 Zondagen noodig om haar programma voor dit seizoen te beëindigen. Alies kan dan nog tijdig volbracht zga, wanneer er geen wedstrijden meer uitgesteld worden, doch in elk geval blijkt nu wel, dat het noodig is, met de wedstrijden voor de betrokken clubs voortgang te maken. Wanneer zulks thassmet geschied en 't wordt over enkele maanden weer „zweetvoetbal", terwgl we in conflict komen met de athlstieksrs, cricketers etc, dan uraagt het Bondsbestuar daarvoor de verantwoordelijkheid. In ,t stad.on>

tt_j. „nimhcrn voor de toeschouwers

•■ i -i„ txtob miKHr>hi«n oorzaak, dat ue

yïb jk.uuuö uw) • .—_ ■ ,

opkomst van 't publiek missder groot was, dan

verwacht wera <naar «cumuu» — kijkers, waardoor ƒ700 kon worden afgedragen.)

Toch had dit ooK snaere oorzajs.au.

het feit dat geen Ajax-spelers in de combinatie

warea opgenomen, a}*™»™ ^ — eenmaal de populaire menschen en had b.v.

Ajax tegen U.V.V. gespeeiu, u»u « m inrtens driemaal zooveel kijklustigen opge-

komen. Had men aus uubiuhbbu """"""^ resultaat voor oogen gehouden, dan had de

A.V.B. verstandiger gedaan, «uU. ««. gslijke ontmoeting vast te stellen; echter kan

ik de overwegingen ouujseu, u« — daartoe niet deden besluiten. Was nu desondanks

op het terrein van Ajax en nies ra * o^uiuu easpeeld daa zou bet resultaat ook nog beter ieweest'zijn, aangezien de Mokumsche voetballiefhebbers den tocht naar de Meer prefereerea

boven eea gang naar Amstelveen

waren de entréaprgzen te hoog. Op de over¬

dekte tribune, waarvoor w»u j — offeren, was het akelig leeg. Ook zou een col¬

lecte nog wel een en aeaar epgBur^u.u^»™.

IJL. v.v. Wiuw»

IntuEschen hebben de wegblijvers weer eens

. i _ v.J ,4. >i. aa„ aaprïicrA.

ongelgk genaa g8f 8u,w»

vlug gespeelde weastrgu mst ^-»»"~— momenten geworden. Beide ploegen«telden

enkel? invallers, cg us tBBiueauow=« Laueapach, Freiburgh en WüWm «. t«i h*

oonpronkelnk opgeateiae flWiUOx.u,iy» . ontbraken Kooy, voor wien de Blauw-Witter

Blom speelde en ae recatervi»ug0t u« t«w. hoede Arntzeaias-Henrioa Verpoorten, die door

da Lange (Ue Spartaan; au v. »,m.B«.»«8(V V.A.) vervangen werden. Aldus speelde het

gewone binnentrio van v. v«» "° petitie zoo _ productie!: gew^t was en in het

gehesl üestona p-e - a Vr en 4 Zebra's en 1 speler van D.E.O., A.fJ.O. en

De Spar aan. m.a*

Uit elïtal neeis gueu p«ty B^0""; ——'

, _ _1. «Ir nunnilM hfiflCOOUWd

t mag iocu uMuuu»!» Ö^,„MM^.^-

, 6 _i_ „<,n?Aa«it.tï«f Amsterdamsch

woraen si» kou '^f^0'-""-— y l,

elftal en 't verkregen resultaat mag dan ook