is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 7, 17-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

ïl. MOLLEN KAMP & C?

Amsterdam m Rotterdam den DosclisDr eda

In onze magazijnen vindt U steeds een keurcollectie der modernste modellen voor Heerenen Kinderkleeding, vanaf het fijnste genre tot de meer goedkoopere soorten, zoowel maatwerk als confectie. Ook in Sportkleeding zijn

wij ruim gesorteera.

Uit de Koekstad. Na ongeveer twee maanden, door het water gedwongen, van voetbal verstoken te zijn geweest, zagen we Zondag voor het eerst weer ...... Lloi wnnihal in Deventer.

De toestanden zgn in die twee maanden aardig veranderd, wat betreft de kampioenskansen van onze twee clubs.

Was het eerst U.D., die 'n mooie kans had, nu is het Go-ahead, die het zoo goed als zeker zal worden.

U.D. werd na haar ongelukkige nederlaag tegen Robur erg door het gemis van haar besten speler, Pluim, gedupeerd en het niet meer kunnen spelen van dezen eminenten aanvoerder kostte U.D. driemaal een nederlaag en daardoor de kans op de eerste plaats.

Wel deed zijn plaatsvervanger Ankersmid in verschillende wedstrijden aardig werk, doch hij mist nog de routine voor een eerste klas achterspeler. , ,

Daarbij kwam, dat er eemge spelers waren, die het vertrouwen in hun elftal kwjjt raakten en er maar dadelijk de pakken bij neerlegden, door wedstrijden niet mee te spelen.

Achtereenvolgens werd dan ook van Be Quick en Vitesse verloren, en ook de thuiswedstrijd tegen Be Quick zou weer verloren *ijn, als niet eenige spelers op het laatste moment er alles op gezet hadden, teneinde in ieder geval de derde plaats op de ranglijst niet te ontgaan.

Go Ahead staat er veel; beter voor, weliswaar werd ook van Robur verloren, doch door het verliezen van Quick tegen Vitesse, rezen de papieren weer.

Go Ahead behoeft nog alleen maar tegen Be Quick thuis te spelen, om zich dan in Deventer met haar ergste concurrent Quick te meten.

Quick daarentegen moet behalve tegen GoAhead ook nog tegen U.D. in Deventer spelen, en zeer zeker is U.D. niet van plan dezen wedstrijd gewonnen te geven.

U.D. is op eigen terrein nog niet geslagen en ook Quick acht ik niet in staat dit te doen.

Zondag a.s. heeft de wedatrgd U.D -Quick plaats en heel Deventer zal ongetwijfeld U.D. aanmoedigen. , ,

We verwachten dan ook een spannenden wedstrgd, en het zou mg niet verwonderen, als Quick het . nderspit zou delven, want als de U D -ers er alles opzetten, zgn ze in staat Quick te slaan. Quick moet dan van Go-ahead winnen om kampioen te worden, in het tegenovergestelde geval zal Deventer deze eer ten deel

Wegens niet opkomen van den scheidsrechter,

wie deze geachte arbiter was, is mij onbekend» kon de wedstrijd eerst half drie een aanvang nemen, onder leiding van den oud-internationaal Bouman, die ten slotte bereid werd gevonden

publiek en spelers geen yergeeiecne imuu»g m bezorgen door dit wegblijven.

Reeds dadelgk pakt V.u. nms aaa »u u» thuisclub vertoont een uiterst vlug spel op het nog al zware terrein.

Gedurende de eerste tien minuien worus, es geheel op de Bt-Quick-helft gespeeld en zijn de Zutpheuaren geheel ingesloten, doch Rienstra

en de achterspelers voornomen nes aoeipuuiou den U.D.-ers zoo goed als geen kans tot schieten

te geven, terwgl boveadien bg v.u. ae invallers in de voorhoede niet doortastend genoeg zgn om eenige mooie voorzetten van de buiten¬

spelers te benutten.

Langzamerhand komt aan se ^uics opzout, en het gelukt haar zelfa de leiding te nemes,

als Jansen de linksbuiten van r>e v^uicn usumg

om de Vries heenspeelt, goed voorzet, en aaaimee Zuuriag een opgelegde kans geeft, welke hg dankbaar beaut, door Overeem met een onhoudbaar schot te passeeren.

U D. pakte nu nog weer even flink san en als Grijseels met een schitterend schot getracht heeft, den achterstand te verkleinen, doch R enstra op even schitterende maaier gezorgd heef t, dat het bjj trachten gebleven is, fluit Bouman voor rusten.

Na de thee is Be Quick dadelijk m de meerderheid en Overeem moet een paar keer de situatie redden, door een paar goed gerichte schoten er uit te houdt n.

Een schitterend schot van Jansen gaat rakelings langs en al vallende stopt Overeem een handig schot van de Roojj.

Het wil in de achterhoede bij U.D. nog maar niet vlotten, steeds wordt de bal onvoldoende weggewerkt, steeds komen dan ook de Zutphenaren terug, doch Overeem houdt alles.

Meer en meer verstrijkt de tijd, en iedereen denkt dat er geen verandering in den stand meer zal komen.

Doch Gfijseels denkt er anders over, en moedigt den U.D.'ers nog eens flink aan, daarbij zelf het voorbeeld gevend.

Róssing verplaatst nu het spel beter enaLes wordt met lange centers naar de vleugels getrapt, waar Kelder en Grgseels klaar staan om er met groote snelheid van door te gaan, en daarna den bal voor goal te brengen.

Deze verandering van spelwijze moet dan ook het gewenschte succes brengen en als Grgseels na een geweldigen ren schitterend voorzet, doelpunt Koning onhoudbaar.