Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen,

915

b. Aanvallen op een ten anker liggend eskader, eveneens tegen onderzeeboot-aanvallen beschermd door jagers;

c. Versperren van een zee-engte;

d. Zoeken (met behulp van jagers) en aanvallen van een vloot op een grooten afstand van de operatiebasis deibooten ;

e. Manoeuvreeren in verband met de eskaders, waarbij de booten waren ingedeeld.

Niettegenstaande het weer voor 't grootste deel zeer ongunstig was, zijn de resultaten zeer gunstig te noemen.

De booten bewezen o.a. weer hare groote zeewaardigheid, zoodat zelfs aanvallen werden gedaan bij gelegenheden, waarbij de begeleidende torpedobooten en jagers van 450 ton, averij aan de romp kregen.

De „Brumaire" torpilleerde een kruiser op een afstand van 100 mijl van haar eigen station.

Bij elke weersgesteldheid werd dan ook aangevallen, terwijl zelfs vermeld wordt dat eenige booten bij ruw weer 's nachts buiten bleven kruisen. Het blad komt dan ook tot het resultaat, dat de Laubeuf booten van 400-500 ton bewezen hebben onder alle omstandigheden en in alle wateren gebruikt te kunnen worden, terwijl zij zich dit jaar niet alleen van de hulde maar ook van het voïle vertrouwen der Marine-autoriteiten wisten te verzekeren.

De 68 tons onderzeebooten type „Oursin" zullen spoedig verdwijnen. Hare accumulatoren-batterijen zullen niet meer vernieuwd worden.

7 November is de onderzeeboot „Amiral-Bourgeois" (55 ton) te water gelaten. Zij is 56 M. lang, bijna 6 M. breed en is bewapend met 7 lanceer-inrichtingen. De bemanning bestaat uit '25 opvarenden.

Te Cherbourg is de onderzeeboot „Euler" (type Laubeuf 400 ton) te water gelaten. Zij ging dadelijk naar de reede om de voorgeschreven proeftochten te houden.

Begeleid door een sleepboot heeft de „Faraday" (type Laubeuf 400 ton), de reis van Eochefort naar Toulon (1730 mijl) zonder oponthoud afgelegd.

De onderzeeboot „Le Verrier" (400-500 ton) is te water gelaten.

Griekenland.

De onderzeeboot „Delphin" is half October in Griekenland aangekomen. Zij legde den afstand van 1100 mijlen af zonder een tusschenhaven aan te doen.

Dit is de grootste afstand door een onderzeeboot zonder geleide afgelegd, waaruit kan afgeleid worden, dat zoowel 't personeel als de boot in goede conditie zijn. ,

Sluiten