Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

926

korte mededeelingen.

Engeland.

Volgens de „Daily Chronicle" wordt te Farnborough een groot luchtschip voor de Marine gebouwd, dat ongeveer 3Vs X zoo groot is als de „Gamma".

Frankrijk.

Het moederschip der Fransche Marinevliegtuigen „Foudre" zet op de reede van St. Raphael de proeven met vliegtuigen voort. Het doel is het verkrijgen van een vliegtuig met een actie-radius van 400 mijl, dat voorzien zal zijn van draadlooze telegrafie.

De Fransche Marine wil 2 soorten watervliegtuigen hebben, n.1. een volzeevliegtuig en een kustvliegtuig.

Daar de eerste soort aan boord van daarvoor ingerichte schepen opgenomen moet worden, zullen vliegtuigen tot deze soort aan beperkte afmetingen gebonden zijn, terwijl de draagvlakken opvouwbaar moeten zijn.

De tot de laatste soort behoorende vliegtuigen zijn aan geen bepaalde afmetingen gebonden, daar deze niet aan boord genomen behoeven te worden. Zij zullen een groote draagkracht moeten hebben, daar zij voorzien zullen worden van instrumenten voor plaatsbepaling en van een volledige draadlooze installatie.

Oostenrijk-Hongarije. Het Departement van Marine heeft 2 hydro-aeroplans van 55 mijls snelheid besteld. Zij zullen ingericht moeten zijn voor 2 personen.

Vereenigde Staten van Amerika. Een wetsvoorstel, waarbij een luchtvloot voor 't leger van 120 vliegtuigen met 285 officieren en 720 manschappen samengesteld zal worden, is ingediend. 16 Vliegtuigen zullen gestationneerd worden op de Philippijnen, 8 b. h. Panamakanaal en 8 op Hawaiï, terwijl bovendien aan de kustbatterijen 64 vliegtuigen met 152 officieren zullen toegevoegd worden, die verdeeld zullen woiden over 14 kustplaatsen, Literatuuropgave.

„Watervliegtuigen" door J. Schmiere, Luchtvaart-ingenieur. (Geschreven naar aanleiding van 't stuk van Kapt. Walaardt Sacré over de wedstrijden bij Teemsche). De „Luchtvaart" No. 21 blz. 414. (M.V.) TJeber die Artillerie der Lüfte" van H. Rohne, Generalleutn.

„Art. Monatshefte" No. 70. October '12 blz. 323 1. v. (M.V.) „Der Englische Militar-aeroplan wettbewerb".

„Int. Revue" Nov. '12 blz. 397 1. v. (M. V.) Flyveboade (hydro-aeroplanee" premier-lieutenant Ullidtz. „Tidsskrift for Sövaesen" Nov. '12 blz. 524 1. v. (M. V.)

Sluiten