Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draadlooze telegrafie.

955

de eigenslingering van een aan beide zijden geïsoleerden draad minstens een golflengte heeft van 2 maal zijne mathematische lengte.

Wel is het niet bepaald noodig dat de verticale gedeelten 1U1 lang zijn, maar een flinke lengte moeten zij voor een

behoorlijke energiestra¬

ling toch hebben. Bovendien wordt bij een te kleine lengte dezer deelen de stroom er in te gering, daar zij zich dan in verhouding veel te ver van den stroombuik a bevinden.

De oplossing zou zijn in het net zijn eersten boventoon te induceeren (zie fig. III), dus door in een der punten

Fig. III. . a oï b, waar de stroom-

buiken bij deze slingering komen, een induceerenden stroomkring te plaatsen, afgestemd op dien eersten boventoon. (Proeven van Blondel en Ferrié). Men stoot dan echter het luchtnet onsymmetrisch aan en de 2 vertikale draden zullen niet juist dezelfde stroomsterkte hebben, wat de richtkracht zal verzwakken. Bovendien moet op de plaats waar wij induceeren een spoel aanwezig zijn. Hierdoor wordt de golflengte grooter gemaakt, waardoor hetzij de afstand der verticale draden kleiner zal moeten worden dan 72 X, hetzij die deelen zelf zouden

Fig. IV.

moeten worden ingekort. Beide slecht werkende factoren voor de straling.

Om al deze redenen laten Bellini en Tosi hun luchtnet in den 2den boventoon slingeren, dus zooals in fig. IV. Er komt nu een stroombuik in het midden van het horizontale deel en

Sluiten