Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1023

Oostenrijk-Hongarije.

Op 15 en 17 Oct. j.1. werd het nieuwe geschut aan boord van de „ Viribus Unitus", alsmede de daarbij behoorende opstellingen, beproefd, waarbij o. m. de 12 kns van 30.5 c.M., opgesteld in de vier drieling torens, gelijktijdig werden afgevuurd.

Niettegenstaande hierbij de oorlogsladingen gebruikt werden, kwamen nergens beschadigingen voor.

Vereenigde Staten.

In September j.1. werden door de schepen der Atlantische vloot schietoefeningen gehouden op de beide doelschepen „Katahdin" en „San Marco".

Op eerstgenoemd schip waren moderne pantserplaten opgesteld en werd, in tegenwoordigheid van afgevaardigden der marine-commissies uit de beide congressen, de uitwerking der 30.5 c.M. pantsergranaten op bedoelde platen beproefd.

Op de „San Marco" werden wederom proeven genomen op den z. g. „gittermast", welke ditmaal eerst na 13 treffers van het zware geschut omver werd geschoten, hetgeen als een zeer groot voordeel van bedoelden mast mag worden aangemerkt.

De M. R. van Nov. j.1. vermeldt dat voor de levering van 2000 stuks pantsergranaten van 35.6 c.M. en 3500 stuks van 30.5 c.M. zoowel door Engelsche als Amerikaansche firma's was ingeschreven en wel voor de hieronder volgende prijzen per stuk.

35.6 c.M. 30.5 c.M.

Mark Mark

Hadfleld Steel Poundry (England) 1659 785

Washington Steel and Ordnance C°. 2058 1163

Orucible Steel C°. 2100 1154

Bethlehem Steel C°. 2100 1154

Midvale Steel 0°. 2209 1142

Bij het bekend worden der bijzonder lage prijzen der Engelsche firma, deelden de Amerikaansche collega's gemeenschappelijk mede, dat zij bij aanname der Engelsche leverantie, nimmer meer voor Marine-doeleinden zouden inschrijven.

Het Departement van Marine besloot hierop bij de inlandsche industrie te blijven, doch een proefbestelling van pantsergranaten van 35.6 c.M. bij Hadfleld te doen.

Het nieuwe Amerikaansche slagschip „Wyoming" zusterschip van de „Arkansas" is bewapend met 12 kanons van 30.5 c.M. L/50. In het jaar 1903 op stapel gezet heeft het nu eerst zijn proeftochten met succes volbracht.

Deze 12 vuurmonden zijn opgesteld in 6 dubbeltorens, alle in de midscheepslijn geplaatst en wel 2 aan 2 over elkaar heen vurend.

De beide voorste torens zijn op den bak, de beide andere op het opperdek opgesteld.

Sluiten