Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1029

3.208.406.961 R., waarvan voor de marine 230.374.400 R., voor 't leger 545.581.753 R.; vorige jaren voor de marine 164.216.157 R., voor 't leger 494.297.970 R.

Literatuuropgave.

„Budget der K. u. K. Kriegsmarine für das Jahr 1913".

„Mitt." XII, '12. (M.V.). „Marine-Etat für 1913 Deutschland".

„Intern. Rev.", Jan. '13. (M.V.).

Stoomwezen en Motoren.

Duitschland.

De kleine kruiser „Magdeburg" heeft bij de proeftochten een maximum vaart geloopen van 27.5 mijl.

(„Le Yacht").

De „Oldenburg" heeft 21.411 mijl geloopen, de „Goeben" 28.6 en de „Breslau" 27.553. ^ ^ Yacht").

Frankrijk.

De torpedojager „Francis-Qarnier" van 745 ton water verplaatsing, wordt voortbewogen door twee Parsons-Turbines, onafhankelijk van elkander werkende, elk op een as. Elke turbine heeft een gedeelte voor vóór- en voor achteruit, beide deelen hebben eene uitmonding in den condensor. Het gedeelte voor vooruit bestaat uit een actie-rad waarop de bekende trommel van de Parsons-turbine volgt.

De turbines moeten ongeveer 100.000 a 110.000 K.G. stoom per uur verbruiken en leveren ongeveer 18000 rem paarden.

De inrichtingen tot stoomvorming bestaan uit 4 Normandketels in gesloten stookplaats, opgesteld in twee afgescheiden gedeelten en gestookt met petroleum. Hun totaal verwarmd oppervlak is ongeveer 2000 M2. De petroleum wordt onder druk naar de branders gevoerd door middel van twee pompen na een voorwarmer gepasseerd te zijn, die haar temperatuur opvoert tot 120 a 130°.

De „Francis-Garnier" zal op de proeftochten een gemiddelde vaart moeten behouden van 31 mijl, gedurende 6 achtereenvolgende uren.

De torpedojager „Bouclier" van 't zelfde type en ook v. Normand, heeft een gemiddelde vaart v. 35.339 mijl gehaald met een brandstofverbruik onder de 10 ton, d. w. z. 5 K.G, olie per M2. V. O.

De brandstof berging is 140 ton, en hiermede kan met 14 mijls vaart een afstand van 18000 zeemijlen worden afSelegd. („Le Yacht").

Sluiten