Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1039

10 torpedobooten sui rai tei

1 kl. boven 120 ton

2 kl. onder 120 ton

11 onderzeebooten sen sui tei

Van de vroegere Russische schepen wordt nog slechts de „Hizen" („Retwisan") als slagschip beschouwd, de overige zijn ingedeeld bij de kustverdedigingsschepen.

De aviso's „Chihaya", „Yodo", „Mogani" enz. worden aangeduid als kanonneerbooten 1 kl.

De vroegere handelsstoomers „Toyohashi", „Karasaki", „Manshu" en „Matsue" worden als volledige oorlogsschepen beschouwd en zijn ingedeeld als kustverdedigingsschepen 2 kl., waartoe ook de oudere kruisers behooren.

Van de torpedojagers behooren slechts 2 tot de 1 kl. en 2 tot de 2 klasse.

Noorwegen.

Nadat in den aanvang van het jaar een groote som voor den aanbouw van 2 pantserschepen en 2 onderzeebooten toegestaan was, zullen volgens het nieuwe vlootplan nog 6 pantserkruisers, 6 jagers, 40 torpedobooten en 12 onderzeebooten gebouwd worden.

Rusland.

Van het oorspronkelijke voornemen om alle schepen van het kleine vlootplan (zie 4de afl. „Marineblad") in Rusland te doen bouwen, is afgeweken, wat betreft de twee kruisers van 4300 ton, omdat deze schepen, welke hoofdzakelijk voor training van het machinekamerpersoneel moeten dienen, zoo spoedig mogelijk noodig zijn.

Daar de Russische werven te langen tijd noodig hadden worden zij gebouwd bij Schichau Elbing en moeten zij voor 15 Juli 1914 klaar zijn. Zij zullen turbines krijgen, 277a mijl moeten loopen en 3.50Ó.000 roebel per stuk kosten.

Na verschillende wijzigingen heeft het Russische vlootplan de volgende samenstelling.

Tot 1930 zullen gebouwd worden 24 slagschepen, 12 slagkruisers, 24 groote kruisers, 108 torpedobooten, 36 onderzeebooten.

Voorloopig heeft de Doema 502 mill. Roebel toegestaan voor het kleine vlootplan tot 1916/17, waarbij worden gebouwd, 4 slagkruisers van 30.000 ton, 4 pantserkruisers van 7000 - 8000 ton, 2 kruisers van 3500 ton, 36 jagers van + 800 ton en 12 onderzeebooten.

In de 10 jaar volgende op 1916 zullen 1540 mill. Roebel noodig zijn, waarvan een gedeelte bestemd is voor verbetering en verdediging van havens, werven enz., terwijl gebouwd moeten worden 18 slagschepen en slagkruisers van 28.000- 3'J.OOO ton, waarvan 6 voor de Zwarte Zee Vloot, 24 mijnenleggers

Sluiten