Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1054

korte mededeelingen.

Luitenant Van Heust maakte 15 Nov. een vlucht van 31/* uur; dit is de langste vlucht door een Nederlander in Holland gedaan.

Fokker heeft bestellingen gekregen van Brazilië en Rusland tot de levering van FoKKER-ééndekkers.

De „Luchtvaart" No. 1 (1913) geeft een overzicht van het jaar 1912 op 't gebied der luchtvaart. In een artikel, getiteld : „Een en ander over ons toekomstig militair vliegwezen" door Aëros, wordt nogmaals gewezen op de wenschelijkheid om tegelijkertijd het vliegwezen voor de Marine te regelen.

De Marine toch zal in de toekomst ook van watervliegtuigen moeten worden voorzien, zoodat nu 't oogenblik gekomen is om daar officieren voor op te leiden, daar 't vliegbrevet zoowel voor leger als marine wel 't zelfde zal zijn.

Duitschland.

Bij de te Pützig gehouden proeftochten voor watervliegtuigen mocht het geen der vliegers gelukken aan de door de „Reichsmarineamt" gestelde eischen te voldoen.

Het best voldeed nog een Albatros-tweedekker, die te land een aanloop van 80 M. en te water een aanloop van 100 M. noodig had om op te stijgen. Aan den» eisch om in een bepaalden tijd 500 M. te stijgen werd echter niet voldaan.

Op het einde van 1912 was het aantal vliegtuigen tot 250 gestegen.

Engeland.

2 October werd de eerste vlucht vanaf het vliegveld te Rosyth ondernomen. Met een SHORTLweedekker werd op dien dag een vlucht gedaan over de Firth of Forth naar Leith en terug naar Rosyth.

Frankrijk.

Bij nationale inschrijving zijn de gelden voor 116 vliegtuigen bijeengebracht voor land- en zeemacht.

Het comité is verder doende om landingsplaatsen te laten aanleggen, voor ieder vliegtuig een geoefend vlieger te leveren, en de middelen te verschaffen voor de studie voor luchtvaartkundig ingenieur voor4St. Cyr.studenten en 3 studenten der Polytechn. school.

Aan Garros is 't gelukt per vliegtuig den oversteek van Tunis naar Sicilië te maken.

Dezen afstand van 260 K.M. legde hij af in 2% uur. Van Trapani waar hij geland was, heeft hij eenige dagen later de reis voortgezet naar Napels en Rome, waar hij 23 Dec. 1.1 aankwam.

Sluiten