Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankondigingen.

1073

Het boekje is in grooten getale gratis verspreid, en in den boekhandel verkrijgbaar gesteld tegen de volgende geringe prijzen:

Per stuk f 0,20

„ 10 stuks . . . „ 0,176 „50 „ . . . „ 0.15 „ 100 „ . . . „ 0,126

„ 500 „ 0,10

„ 1000 „ . . . „ 0,08 Wij hopen dat het boekje veel succes zal hebben en bevelen onzen lezers eene ruime verspreiding ervan ten zeerste aan.

AANKONDIGINGEN.

Nieuw uitgegeven Zeekaarten, Zeemansgidsen, enz., door het Ministerie van Marine, Afdeeling Hydrographie.

Verbeterblad voor Ned. krt. No. 209, Haringvliet, Krammer, Volkerak en Hollandsch Diep. 1 : 30.00.

Ned. Krt. No. 182. Zuid-Chineesche Zee. Anambas eilanden (Noord-oostelijke groep) 1 : 75.000.

's-Gravenhage, November 1912, Prijs f 1.50. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Ned. krt. No. 29. Westkust Sumatra. Siboga tot Temang en eiland Nias. 1 : 250.000.

's Gravenhage, December 1912. Prijs f 1.50. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Verbeterblad voor Ned krt. Nr. 191. Nieuw plan 8. Soela Besi. Baai van Sanana. 1 : 10.000.

Catalogus van Kaarten en Boekwerken, 1913. 's-Gravenhage, Januari 1913. Prijs f 0.50. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Ned. krt. No. 181. Zuid-Chineesche Zee. Anambas-eilanden. 1 : 175.000.

's-Gravenhage, December 1912. Prijs / 1.50. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Ned. krt. No. 25. Noordkust Sumatra. Eiland Wè. 1: 50.000. met plans: Sabang-baai. 1 : 15.000 en Balohan-baai. 1 :25.000.

's-Gravenhage, December 1912. Prijs / 1.-.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van Cleep, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Door deze uitgave vervallen: Ned. krt. Nos. 168, 166 plan 8 en Ned. Schetskrt. No. 69 plan b.

Sluiten