Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER VERSCHILLENDE ETATS-MAJOR

op 1 Januari 1913 aanwezig op de oorlogsschepen,

uitmakende de scheepsmacht in oost-indië.

A. Departement van Marine te Batavia. Staf.

Schout-bij-Nacht . P. Pinke, Commandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine.

Kapt.-luit. ter zee. L. F. H. Tückermann, Chef der 2deafdeehng (materieel.)

„ J. Soutendam, Chef der 1ste afdeeling (oorlogs¬

marine, bewegingen der schepen, personeel), tevens Chef van den Plaatselijken dienst der Zeemacht te Batavia. Luit. t. zee le kl. C. A. Brugman, werkzaam bij de le afdeeling.

„ J. Voogd, werkzaam bij de 2e afdeeling.

,, L. van Verre, adjudant van den Gouverneur-

Generaal van Ned.-Indië.

„ T. A. van Hengel, Adjudant van den Com¬

mandant der Zeemacht en Chef van het bureau Kabinet.

,, C. L. Schepp, Chef van het bureau Staf.

Luit. t. zee 2e kl. J. de Graaff, werkzaam bij het bureau Staf, tevens toegevoegd aan den Chef van den Plaatselijken Dienst voornoemd.

„ R. H. Wijmans, werkzaaam bij de 2e afdeeling.

» H. Keijser, werkzaam bij de 2e afdeeling.

Dir.üff.v.gez.2ekl. J. Vorstman, Chef der 4e afd. (geneeskundige dienst.)

Inspecteur v. adm. C. V. Veldman, Chef der 3e afd. (soldijen,

voeding en kleeding.) Off. v. adm. le kl. H. P. Winkelman, werkzaam bij de 3e afd. „ 2e kl. T. Meijer, werkzaam bij de 3e afd.

Rol.

Luit. t. zee le kl. M. Wijt, bestemd te repatrieeren. „ G. Hoogenraad, in 't hospitaal.

„ J. Tissot v. Patot, ter beschikking gesteld

van den Directeur van Burgerlijke Openbare

Werken.

L. A. C. Steffelaar, ter beschikking gesteld van den Directeur van Burgerlijke Openbare Werken.

Sluiten