Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beraadslagingen.

659

voortaan de erwten en capucijners in blikken zullen worden verzonden, tienmaal per jaar, zoodat ze in het ruim aan boord niet kunnen vergaan. Dat kan een verbetering zijn, ik hoop een zeer goede maatregel, maar wat blijkt daaruit? Daaruit bliikt dat, wanneer aan het Departement van Marine een man was geweest die inderdaad voor die klacht wat voelde, ze jaren geleden had kunnen zijn weggenomen.

Het is al te mal om nu maar te zeggen: Ik heb daai niets over te zeggen. Gesteld het huis van 's Ministers buurman stond in brand, zou de Minister dan ook zeggen: Ik heb in het huis van mijn buurman niets te maken; ik laat dat maa branden, al brandt mijn eigen huis mee af? Ik geloof dat hij integendeel de handen uit de mouw zou steken om te ti achten het huis van zijn buurman, en daardoor ook het zijne, te behouden Zeker, zegt de Minister; welnu, zoo had dan ook gedaan moeten worden door vroegere Ministers van Marine ten opzichte van deze quaestie.

Ik heb gewezen op de slechte samenstelling van het menu, het verstrekken van spijzen die de bemanning walgelijk vindt. Toch zegt de Minister: op de samenstelling van de voeding in Indië is redelijkerwijze geen aanmerking te maken. Hij heelt medegedeeld, dat eens per week capucijners met spek en eens per week snert wordt verstrekt. Juist dezer dagen is een rapport ingekomen van den Bond van korporaals op de vloot, en daarin wordt in een aantal staten medegedeeld, hoe groot de bemanning is aan boord van de verschillende schepen: de „Tromp", de „de Ruyter", de Hertog Hendrik", het wachtschip te Soerabaja enz., en verder gedurende een rnaand, van 21 October tot 21 November, hoeveel menschen al of niet het verstrekte voedsel gegeten hebben.

Ik heb dat nagegaan, en mij is gebleken dat met gegeten hebben van de snert op de „Tromp" 47 o/0| op de „de Ruyter 55 <>/n op de „Hertog Hendrik" 58.8 %, op het wachtschip 74 o/n en od de "Zeven Provinciën" 54.9 <>/0 van de bemanning. Nu kan toch niet aangenomen worden, dat die menschen allemaal voor hun plezier die dagen met een hongerige maag van

^VTr 2fik Taag: vervang die zeer ongewenschte voeding door andere, dan zegt de Minister, dat deze dan voornamelijk vervangen zal moeten worden door aardappelen en.dat deze niet overal in Indië te verkrijgen zijn Dat is ™ij bekend maar zij kunnen toch wel aan boord medegenomen woiden en op sommige plaatsen, waar de marine geregeld :aanlegt zijn zij toch ook wel verkrijgbaar. Van een onoverkomelijke moeilijkheid kan ik dus niets ontdekken. voedingsEr is een kleine verbetering aangebracht in het voecungs tarief in de samenstelling van de dageipsche ik héb mij daarover eenigszins Weineerend uifeelaten en gezegd- dat betreft alleen het toevoegen van een beetje vet. Dat ?s zeer onvolledig, zegt de Minister, want er zal ook meer

Sluiten