Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

schrift te huis behooren, vooral omdat over het programma, de samenstelling van hetorchest, de uitvoeringen hij gelegenheid der inwijding, enz. enz. slechts ter loops wordt gesproken.

Theodorus. — Over de ons gezonden Snippers schrijven wij eerstdaags.

A. B. — De Bedactie heeft met genoegen uwe bijdrage ontvangen, maar geeft u in overweging om den belangwekkenden inhoud met meer uitvoerigheid te behandelen. Er is stof genoeg in voor meer dan éen artikel. Gelief ons hieromtrent uw gevoelen mede te deelen.

ADVERTENTIES.

Uitgaven van Nijgh en van Ditmar.

Piano-Album. Keur van de meest uitgezochte

Salonstukken. Vijf bundels ƒ 5,—

De Balarine. Keur van de meest gezochte dans-

motieven. Drie bundels » 3,—

Bouquet de Melodies. Verzameling van de liefste en meest gezochte Salonstukjes. Drie bundels * 3;—

Opera-Album. Verzameling van de meest ^ elegante en melodieuse nummers uit de voor- 00 naamste Opera's. Drie bundels » 3,—■

Be Volksliederen aller Natiën, voor

Piano gearrangeerd door N. Beijer ....•» 3,60

Zang-Album. Keur van vrolijke Coupletten, Eomances enz. uit den tegenwoordigen tijd.

le Serie » 3,60

Idem idem. 2e Serie . . » 3;60

Z; ng-Album. Keur van vrolijke Coupletten, Eomances, humoristische Liederen enz. uit vroegeren tijd » 3,60

Be Echo. Keur van Duitsche, Fransche, En-

gelsche en Hollandsche romances en liederen . » 3,60

Wordt gevraagd:

Voor matigen prijs een Exemplaar van de jaargangen 1868 en 1869 van het muzikaal Tijdschrift „DiO Tonliallo", uitgegeven te Leipzig bij A. H. PATNE.

Opgaven worden franco ingewacht bij

WBYGAND & Co. Muziekhandelaar« enz. enz. Den Haag 15 October 1871. 40

lm Verlage von 55. TT. Frïtzsch in Leipzig erschien soeben :

Band. I

der

Gesammelten Schriften und Dichtungen

von

DRicliarcl Wagner

mit folgendem Inhalte:

Einleitmig. — Autobiographische SMzze (bis 1842). — Das Liebesverbot. — Bericht über eine erste Opernauffülirung. — Rienzi, der letzte der Tribunen. — Ein deutscher Musiker in Paris. — Novellen und Aufsatze. 1) Eine Pilgerfahrt zu Beethoven. 2) Ein. Ende in Paris. 3) Ein gliicklicher Abend. 4) Ueber deutsches Musikwesen. 5) Der Virtuos und der Kiinstler. 6) Der Künstler und die Oeffentlichkeit. 7) Kossini's „Stabat Mater". — Ueber die Ouverture. — Der „Ereischiitz in Paris. 1) „Der Freischiitz". —An das Pariser Publicum. 3) „Le Ereischiitz". Bericht nach Deutschland.— Bericht über eine neue Pariser Oper. (La Reine de Chypre, von Halévy.) — Der fliegende Hollander.

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 18 Ngr. Bestellungen auf diesen einzelnen Band sowohl, als auch auf die bis Juli 1873 vollstündig in 9 Banden zur Versendung gelangende Gesammtausgabe können durch jecle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung aus<?eführt werden. 41.

LOUIS ROOTHAAN"

te UTRECHT heeft uitgegeven:

:rio:elajri) hol

Op. 51. Erklsirung. Concertstück. vierhandig f ^.70

» 52. *wei Gesangc für Mannerchor. Partitur » ",yu

Stimmen . . . . » f,50

» 53 Nederland 1. Vier tweestemmige Liederen met Piano Partituur » 1.25

Stemmen . . . . » 0,00

» 54 Be Vier Jaargetijden voor drie Vrouwenstemmen en Piano Partituur » 2.00

Stemmen . . . . » 1,20 » 56 Twee prijsliederen (Scheiden. Vlaenderen) voor een zangstem en Piano.

Uitgave voor hooge stem . . . . » 0,90

» y> lage » . . . . » 0,90

» 58. Eene Kerk voor vier Mannenstemmen. Partituur » 0,80

Stemmen . . . . » 0 80

» 59. Twaalf tweestemmige liederen zonder begeleiding twee deeltjes, ieder » 0,65

» 60. Nederland II. Zes eenstemmige Liederen met Piano » 1,25

» 61 Nederland 111. Vijf tweestemmige Liederen met Piano. Partituur » 1,25

Stemmen . . . . » 0,60

» 62 Nederland IV. De Avondstond, kleine Cantate, driestemmig Partituur » 1,50

Stemmen . . . . » 0,60

Volkszang voor eene Zangstem en Piano » 0,25

42 Portret in photographie, groot formaat ■ • 8 4,uu

GEDRUKT BIJ C. A. VAN REYN TE 'S GRAVENHAGE.

Sluiten