Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERELDGESCHIEDENIS.

811

goudmijnen in Transvaal? Of is uitsluitend in anti-Russischen nijd de werkelijke drijfveer te vinden ?

Wat betreft het nog dienst doende uitvlucht, dat de Thibetanen de Engelschen in Indiëbeleedigd en woordbreuk gepleegd hebben, waarvoor zij nu moeten getuchtigd worden, men zal krachtiger argumenten voor een nieuwe roofpolitiek in Midden-Azië dienen af te wachten. Bovenal als het waar is, wat Sir Henry Cotton in de „Times" vertelt over onderhandelingen van 1892. Daaruit toch blijkt, dat niet de Thibetanen de Engelschen, maar ihtesrendeel de Engelschen

de Thibetanen beleedigd hebben, door een hunner gevolmachtigden te mishandelen, in weinig minder ruwen trant dan wij van Cortez en Pizarro in Mexico en Peru gehoord hebben. Is het hierna verwonderlijk, dat de Thibetanen huiverig zijn om met zulke onderhandelaars weer te beginnen?

In verband met het bovenstaande is het zeker leerzaam, eens kennis te nemen van een opgave van hetgeen het Britsche rijk in de laatste zeventig jaren aan land gewonnen heeft, en hetwelk door Sir Johnston, een bekend Engelsch staatsman en kolonist, onlangs in een der Engelsche bladen is gepubliceerd, om te laten zien welke vorderingen het Engelsche imperialisme in deze eeuw reeds gemaakt heeft.

We doen dan ook hieronder de bedoelde opsomming volgen:

Falkland-eilanden 1833

Aden 1839

Laboean 1848

Indië:

Panjab 1849

Satara 1849

Andaman-eilanden 1850

Pegu (Neder-Birma) 1852

Jhlnsi 1852

Centrale Provinciën 1853

Oudh 1856

West-Afrikaansche Nederzettingen:

Gambia-Rivier-Kolonie 1840, 1850, 1855

Deensche en Nederlandsche bezittingen

op de Goudkust 1850, 1872

Het Zuiden van Siërra Leone (Sherbro

tot de Liberiasche grens) 1862, 1884

Lagos 1862

Natal als kolonie ingericht 1856

Zelfbestuur voor Natal 1893

Basoetoland I°b9

Diamantvelden, Grikwaland 18'1

Zoeloeland 1882-4

Betsjoeanaland 1884—0

Fidsjt-eilanden onder Engelschen invloed

gebracht 1873

Manitoba voor Canada verzekerd 1870

Het Canadeesche Gebied voltooid 1870-1-3 1880—2 Engelsche bezittingen of meer invloed uitgebreid op het schiereiland van Ma-

lakka, Januari 1874, 1883, 1895

Britsch Noord-Borneo van een charter

voorzien 1881

Egypte bezet 1882

Britsch Nieuw-Guinea ingelijfd 1884

De Koninklijke Niger-Maatschappij krijgt

HERBERT SPENCER, f

een charter en het Beneden-Nigergebied als Britsche sfeer van invloed verkregen op het Berlijnsch Kongres ... 1884 Zuid-Nigerië en Noord-Kameroen onder

Engelsche bescherming gebracht.. 1884-5, 1886 Het Britsche Oost-Afrikaansche Protektoraat gesticht door verdragen te Ta-

veita en op den Kilimandzjaro 1884

Oeganda tot een Britsch Protektoraat

verklaard 1894

Men kan uit het bovenstaande dus zien, dat de landdiefstal, door Engeland in de laatste zeventig jaren gepleegd, lang niet gering is.

Maar we spraken hierboven over het feit, dat het Engeland nog niet gelukt is op het grondgebied der door haar veroverde republieken in Zuid-Afrika dien vrede eu welvaart te brengen,

Sluiten